Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 1 theo chủ đề giúp bé học hiệu quả

Để các nhỏ bé có một căn nguyên thật vững chắc và kiên cố ngay từ lúc tiếp xúc với giờ đồng hồ Anh thì từ vựng vào vai trò cực kỳ quan trọng. Các bậc cha mẹ luôn gặp gỡ khó khăn trong việc lựa lựa chọn nên bắt đầu từ đâu khi các bé ban đầu tiếp xúc với nước ngoài ngữ từ lúc tiểu học. Nội dung bài viết ngày hôm nay, hack Não từ bỏ Vựng sẽ share tới ba người mẹ và các bé xíu bộ từ bỏ vựng giờ Anh lớp 1 theo từng chủ thể thông dụng nhất. Hãy cùng mày mò qua bài viết dưới trên đây để giúp nhỏ nhắn có thể làm cho quen với những từ vựng cơ phiên bản nhất nhé.

Bạn đang xem: Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 1 theo chủ đề giúp bé học hiệu quả


Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về số đếm

Đối với trường đoản cú vựng giờ Anh lớp 1 thì đấy là chủ đề về tự vựng cơ bản nhất. Thông thường, các em sẽ tiến hành học bảng chữ cái kết hợp với số đếm khi bắt đầu tiếp xúc với nước ngoài ngữ. Bởi vì vậy, trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh về số đếm là vô cùng cần thiết giúp cho những em có tác dụng quen với giờ Anh một cách đối chọi giản.

Từ vựng giờ đồng hồ AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Zero/ˈzɪərəʊ/không
One/wʌn/một
Two/tuː/hai
Three/θriː/ba
Four/fɔː/bốn
Five/faɪv/năm
Six/sɪks/sáu
Seven/ˈsɛvn/bảy
Eight/eɪt/tám
Nine/naɪn/chín
Ten/tɛn/mười
Eleven/ɪˈlɛvn/mười một
Twelve/twɛlv/mười hai
Thirteen/ˈθɜːˈtiːn/mười ba
Fourteen/ˈfɔːˈtiːn/mười bốn
Fifteen/ˈfɪfˈtiːn/mười lăm
Sixteen/ˈsɪksˈtiːn/mười sáu
Seventeen/ˈsɛvnˈtiːn/mười bảy
Eighteen/ˌeɪˈtiːn/mười tám
Nineteen/ˈnaɪnˈtiːn/mười chín
Twenty/ˈtwɛnti/hai mươi
Twenty-one/ˈtwɛnti/-/wʌn/hai mốt
Twenty-two/ˈtwɛnti/-/tuː/hai hai
Twenty-three/ˈtwɛnti/-/θriː/hai ba
Thirty/ˈθɜːti/ba mươi
Forty/ˈfɔːti/bốn mươi
Fifty/ˈfɪfti/năm mươi
Sixty/ˈsɪksti/sáu mươi
Seventy/ˈsɛvnti/bảy mươi
Eighty/ˈeɪti/tám mươi
Ninety/ˈnaɪnti/chín mươi
One hundred, a hundred/wʌn/ /ˈhʌndrəd//ə/ /ˈhʌndrəd/một trăm
One hundred và one, a hundred and one/wʌn/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn//ə/ /ˈhʌndrəd/ /ænd/ /wʌn/một trăm lẻ một hoặc một trăm linh một
Two hundred/tuː/ /ˈhʌndrəd/hai trăm
Three hundred/θriː/ /ˈhʌndrəd/ba trăm
One thousand, a thousand/wʌn/ /ˈθaʊzənd//ə/ /ˈθaʊzənd/một nghìn
Two thousand/tuː/ /ˈθaʊzənd/hai nghìn

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 1 về màu sắc sắc

Việc học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh theo chủ đề là cách thức giúp những em dễ dãi hơn trong việc tổng đúng theo từ, tối ưu thời gian và đạt tác dụng tốt hơn. Dưới đó là bộ từ vựng giờ Anh về màu sắc sắc thông dụng với dễ nhớ dành riêng cho các em.

*

Từ vựng lớp 1 giờ Anh

Từ vựng giờ AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Black/blæk/ màu đen
Blue/bluː/màu xanh nước biển
Brown/braʊn/màu nâu
Green/griːn/màu xanh lá cây
Orange/ˈɒrɪnʤ/màu da cam
Pink/pɪŋk/màu hồng
Purple/ˈpɜːpl/màu tím
Red/rɛd/màu đỏ
White/waɪt/màu trắng
Yellow/ˈjɛləʊ/màu vàng

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về trái cây

Đây là chủ đề mà những em nhỏ cực kỳ thích thú bởi sự gần cận trong cuộc sống hàng ngày. Thủ thuật Não trường đoản cú Vựng cũng đã tổng vừa lòng một list list từ vựng tiếng Anh về trái cây phổ biến nhất dành cho các em vào bảng dưới đây.

Từ vựng giờ đồng hồ AnhPhiên âmNghĩa tiếng Việt
Apple/ˈæpl/quả táo
Avocado/ˌævəʊˈkɑːdəʊ/quả bơ
Banana/bəˈnɑːnə/quả chuối
Coconut/ˈkəʊkənʌt/quả dừa
Cherry/ˈʧɛri/anh đào
Dragon fruit/ˈdrægən/ /fruːt/thanh long
DurianDuriansầu riêng
Fig/fɪg/quả sung
Grapes/greɪps/quả nho
Guava/ˈgwɑːvə/quả ổi
JackfruitJackfruitquả mít
Lemon/ˈlɛmən/quả chanh
LonganLonganquả nhãn
Mango/ˈmæŋgəʊ/quả xoài
Papaya/pəˈpaɪə/đu đủ
Peach/piːʧ/quả đào
Pear/peə/quả lê
PersimmomPersimmomquả hồng
Pineapple/ˈpaɪnˌæpl/quả dứa
Pomelo/ˈpɒmɪləʊ/quả bưởi
SoursopSoursopmãng cầu
Star apple/stɑːr/ /ˈæpl/vú sữa
Star fruit/stɑː/ /fruːt/quả khế
Strawberry/ˈstrɔːbəri/quả dâu tây
Sugar cane/ˈʃʊgə/ /keɪn/mía
Tangerine/ˌtænʤəˈriːn/quả quýt
Watermelon/ˈwɔːtəˌmɛlən/quả dưa hấu

Từ vựng tiếng Anh lớp 1 về gia đình

Bạn sẽ phát hiện đôi lúc người thân trong gia đình đặt thắc mắc cho bé: “Bố/ bà mẹ trong giờ Anh call là gì?”, hoặc “Ông/ bà trong giờ đồng hồ Anh là gì?”,… Hãy cùng mày mò bộ từ vựng tiếng Anh về gia đình để tăng vốn từ tiếng Anh lớp 1 cho bé thêm hơn nữa nhé. Các từ vựng thân thuộc giành riêng cho những thành viên trong gia đình cơ phiên bản nhất mà các bạn cần biết.

Xem thêm: "Gia Tivi Samsung 48 Inch" Giá Tốt Tháng 10, 2021, Gia Tivi Samsung 48 Inch Giá Tốt Tháng 10, 2021

*

Từ vựng lớp 1

Từ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa tiếng Việt
Father/ Dad/ˈfɑːðə/, /dæd/cha/ bố
Mother/ Mom/ˈmʌðə/, /mɒm/mẹ/ má
Younger brother/ˈjʌŋə/ /ˈbrʌðə/em trai
Older/ Elder brother/ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈbrʌðə/anh trai
Younger sister/ˈjʌŋə/ /ˈsɪstə/em gái
Older/ Elder sister/ˈəʊldə/, /ˈɛldə/ /ˈsɪstə/chị gái
Twin brother/ sister/twɪn/ /ˈbrʌðə/, /ˈsɪstə/anh/ bà mẹ sinh đôi
Baby/ˈbeɪbi/em bé
Grandfather/ˈgrændˌfɑːðə/ông
Grandmother/ˈgrænˌmʌðə/
Cousin/ˈkʌzn/anh em họ
Uncle/ˈʌŋkl/chú hoặc bác hoặc cậu (anh em của cha mẹ là bé trai)
Aunt/ Aunty/ɑːnt/, /ˈɑːnti/cô/ dì/ mợ/ thím (anh em của cha mẹ là con gái)
Parents/ˈpeərənts/cha mẹ
Son/sʌn/con trai
Daughter/ˈdɔːtə/con gái
Great grandfather/greɪt/ /ˈgrændˌfɑːðə/cụ ông
Great grandmother/greɪt/ /ˈgrænˌmʌðə/cụ bà

Từ vựng giờ Anh lớp 1 về vật vật

Đồ vật là đông đảo thứ các con tiếp xúc mặt hàng ngày. Để rất có thể trau dồi thêm vào cho bộ từ bỏ vựng nói riêng tương tự như kiến thức cơ phiên bản tiếng Anh lớp 1 nói chung, những bậc phụ huynh buộc phải ghi nhớ và đố những con thường xuyên nhằm mục tiêu giúp con làm quen dần với chủ đề từ vựng về đồ vật.

Từ vựng giờ đồng hồ AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Bed/bɛd/cái giường ngủ
Bench/bɛnʧ/ghế bành
Bin/bɪn/thùng rác
Blanket/ˈblæŋkɪt/chăn, mền
Bookshelf/ˈbʊkʃɛlf/giá sách
Bowl/bəʊl/bát
Broom/brʊm/chổi
Clock/klɒk/đồng hồ
Clothing/ˈkləʊðɪŋ/quần áo
Comb/kəʊm/cái lược
Cup/kʌp/cốc
Chair/ʧeə/cái ghế
Face towel/feɪs/ /ˈtaʊəl/khăn mặt
Fan/fæn/cái quạt
Flower/ˈflaʊə/hoa
Lights/laɪts/đèn
Mirror/ˈmɪrə/gương
Pan/pæn/chảo
Piano/pɪˈænəʊ/đàn piano
Picture/ˈpɪkʧə/bức tranh
Pillow/ˈpɪləʊ/cái gối
Plate/pleɪt/đĩa
Pot/pɒt/nồi
Sofa/ˈsəʊfə/ghế sô-fa
Table/ˈteɪbl/bàn
Telephone/ˈtɛlɪfəʊn/điện thoại bàn
Television/ˈtɛlɪˌvɪʒən/tivi
Vase/vɑːz/lọ hoa

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 1 về học tập

Các nhỏ sẽ cảm thấy câu hỏi học trên lớp trở nên dễ ợt và độc đáo hơn vì chưng đã bao gồm bộ tự vựng giờ Anh về học tập cơ bản và thông dụng. 

*

Tiếng Anh lớp 1

Từ vựng tiếng AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
Backpack/ˈbækˌpæk/ba lô
Bag/bæg/cặp sách
Ballpoint/ˈbɔːlˌpɔɪnt/bút bi
Beaker/ˈbiːkə/cốc bêse (dùng trong phòng thí nghiệm)
Binder/ˈbaɪndə/bìa tránh (báo, tạp chí)
Blackboard/ˈblækbɔːd/bảng đen
Board/bɔːd/bảng
Book/bʊk/vở
Bookcase/ Book shelf/ˈbʊkkeɪs//bʊk/ /ʃɛlf/giá để sách
Draft paper/drɑːft/ /ˈpeɪpə/giấy nháp
Duster/ˈdʌstə/khăn vệ sinh bảng
Eraser/ Rubber/ɪˈreɪzə//ˈrʌbə/cái tẩy
Index card/ˈɪndɛks/ /kɑːd/giấy ghi tất cả dòng kẻ.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 1

Một số bài tập cơ phiên bản vui nhộn dưới đây để giúp đỡ các con hoàn toàn có thể ôn tập lại trường đoản cú vựng hiệu quả. Sau thời điểm các nhỏ hoàn thành, cha mẹ hãy nhờ rằng kiểm tra đáp án để xem các con vẫn làm đúng mực bao nhiêu câu nhé.

Bài tập 1: hoàn chỉnh từ để từ vựng trở nên bao gồm nghĩa:

B..gClo..kUncl..Le..onAp..leP..nTa..leC..airM..ngoYell..w..encilTel..vis..onF..veOn..

Đáp án:

BagClockUncleLemonApplePenTableChairMangoYellowPencilTelevisionFiveOne

Bài tập 2: Khoanh tròn vào từ tương xứng với hình ảnh:

*

Đáp án:

MangoYoghurtTigerStar

Bài tập 3: Hãy nối từ bỏ vựng đúng với từng bức tranh:

*

Đáp án: (Tương ứng với số sinh sống trong bức tranh):

SeasawToesSingOctopusUmbrella

Bài viết trên đây sẽ tổng hợp bộ từ vựng giờ Anh lớp 1 theo từng chủ thể cơ bản và thông dụng thường chạm mặt nhất dành cho các bé. Hy vọng rằng cùng với những kỹ năng mà Step Up đã share trong nội dung bài viết sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể trau dồi cho bé một vốn từ bỏ vựng thiệt hữu ích. Chúc những bậc cha mẹ và những con có những giờ học tập thật hứng thú!