TỪ NỐI CÂU TRONG TIẾNG ANH

Trong một quãng văn giờ Anh, trường đoản cú nối được dùng rất phổ biến. Nó được nhìn nhận là phần tử không thể thiếu trong những văn bản tiếng Anh, có công dụng thể hiện rõ ràng và truyền cảm hơn câu chữ văn bản. Bài viết sau đây đã tổng hợp các từ dùng để nối câu trong tiêng Anh thông dụng mà bạn phải biết.

Bạn đang xem: Từ nối câu trong tiếng anh

"Not only, but also" như thế nào cho chính xác?

Điểm mặt các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Anh - Anh ngữ Athena

Khái niệm về những từ dùng để làm nối câu trong tiếng Anh

Các từ dùng để làm nối câu trong giờ Anh tốt từ nối trong giờ anh – linking words là mọi từ tất cả tác dụng chỉ dẫn người đọc, ngắt câu, đưa ý để giúp văn phiên bản trở nên cụ thể hơn. Khi thực hiện những tự này thì ngôn từ văn phiên bản sẽ trở nên cụ thể và dễ nắm bắt hơn.

Xem thêm: Xem Trực Tiếp Cúp Fa Trên Kênh Nào, Kênh Phát Sóng Fa Cup

Từ nối trong giờ Anh thường xuyên là đa số từ hoặc các từ được sử dụng trong văn bạn dạng tiếng Anh để giúp bạn trở nên chuyên nghiệp, giữ loát hơn. Nó là một phần quan trọng vào câu, làm cho tính ngắn gọn xúc tích trong lời nói và câu văn.

*

Từ nối trong giờ anh vẫn được phân thành 3 nhiều loại như sau:

Liên từ bỏ kết hợp: nối từ/cụm từ hoặc mệnh đề ngang hàng tất cả cùng chức năng. Tương liên từ: là sự kết hợp giữa liên từ cùng một trường đoản cú khác; có tác dụng liên kết nhiều từ hoặc mệnh đề tương tự về ngữ pháp. Liên trường đoản cú phụ thuộc: nối những mệnh đề không giống nhau về chức năng.

Bài giảng chi tiết về liên trường đoản cú trong giờ Anh

Tổng hợp những từ dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ Anh

1. Từ dùng làm thêm thông tin

& (và) also (cũng) besides (ngoài ra) first, second, third… (thứ nhất, sản phẩm hai, thiết bị ba…) in addition (thêm vào đó) in the first place, in the second place, in the third place (ở địa điểm thứ nhất, ở địa điểm thứ hai, ở chỗ thứ ba) furthermore (xa rộng nữa) moreover (thêm vào đó) khổng lồ begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp theo sau là, cuối cùng là)

*

2. Từ tín hiệu chỉ tại sao – kết quả

Accordingly (Theo như) and so (và vày thế) as a result (Kết trái là) consequently (Do đó) for this reason (Vì vì sao này nên) hence, so, therefore, thus (Vì vậy) then (Sau đó)

Bạn bị mất cội tiếng Anh vẫn lâu? các bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất siêng năng nhưng chưa hiệu quả? tham khảo ngay các khóa học tập TOEIC để luyện thi TOEIC một cách công dụng tại đây:

*

3. Các từ nối dùng làm nối câu trong tiếng anh chỉ sự so sánh

by the same token (bằng những bằng chứng giống như như thế) in lượt thích manner (theo cách tương tự) in the same way (theo cách giống hệt như thế) in similar fashion (theo cách tựa như thế) likewise, similarly (tương từ thế)

4. Các từ nối dùng làm nối câu trong tiếng anh chỉ sự đối lập

but, yet (nhưng) however, nevertheless (tuy nhiên) in contrast, on the contrary (Đối lập với) instead (Thay vì) on the other hand (Mặt khác) still (vẫn)

5. Các từ chỉ kết luận – tổng kết

và so (và vì chưng thế) after all (sau vớ cả) at last, finally (cuối cùng) in brief (nói chung) in closing (tóm lại là) in conclusion (kết luận lại thì) on the whole (nói chung) khổng lồ conclude (để kết luận) to summarize (Tóm lại)

6. Từ để ví dụ

as an example for example for instance specifically thus to illustrate

7. Các từ nối dùng để nối câu trong giờ anh chỉ sự khẳng định

in fact (thực tế là) indeed (Thật sự là) no (không) yes (có) especially (đặc biệt là)

8. Các từ nối dùng để làm nối câu trong giờ đồng hồ anh chỉ địa điểm

above (phía trên) alongside (dọc) beneath (ngay phía dưới) beyond (phía ngoài) farther along (xa hơn dọc theo…) in back (phía sau) in front (phía trước) nearby (gần) on đứng đầu of (trên đỉnh của) to lớn the left (về phía mặt trái) to the right (về phía bên phải) under (phía dưới) upon (phía trên)

9. Các từ nối chỉ sự nhắc lại

in other words (nói giải pháp khác) in short (nói gọn ghẽ lại thì) in simpler terms (nói theo một cách dễ dàng hơn) that is (đó là) to lớn put it differently (nói không giống đi thì) to repeat (để nói lại)

*

10. Những từ nối dùng làm nối câu trong giờ Anh chỉ tín hiệu thời gian

afterward (về sau) at the same time (cùng thời điểm) currently (hiện tại) earlier (sớm hơn) formerly (trước đó) immediately (ngay lập tức) in the future (trong tương lai) in the meantime (trong khi đợi đợi) in the past (trong quá khứ) later (muộn hơn) meanwhile (trong khi đó) previously (trước đó) simultaneously (đồng thời) subsequently (sau đó) then (sau đó) until now (cho cho bây giờ)

11. Từ nối đưa ra ví dụ

For example For instance Such as … lớn illustrate

12. Từ bỏ nối tổng quát, nói chung

Generally, In general, Generally speaking, Overall, On the whole,: On the whole,I think it is a good idea but I would still lượt thích to study it further. All things considered,

13. Những từ dùng để nối câu trong tiếng Anh nói đưa ra tiết, thế thể

In particular, Particularly, Specifically, to lớn be more precise,

14. Từ bỏ nối nhằm nêu ý kiến

In my opinion, Personally, From my point of view, From my perspective, It seems to lớn me that… I believe that… It appears to me that …

15. Từ bỏ nối đưa ra ý kiến đối lập

However, Nevertheless, On the other hand, On the contrary, Nonetheless, Although…… ….while/whereas

16. Trường đoản cú nối nhằm so sánh

….similar to… Similarly, In much the same way, …as…as…

17. Những từ dùng để nối câu trong giờ đồng hồ Anh nhằm thêm ý kiến

Moreover, Furthermore, In addition, Besides, What’s more, Apart from…, Also, Additionally,

18. Các từ dùng để nối câu trong giờ Anh diễn tả sự chắc hẳn rằng về điều gì đó

Certainly, Undoubtedly, Obviously, It is obvious/clear that… Definitely

19. Trường đoản cú nối trình bày sự đồng tình

…in agreement that… …in accordance with.. Accordingly

20. Từ nối để lấy ra nguyên nhân, lý do

Due to… Owing to… This is due lớn … …because… …because of…

21. Trường đoản cú nối giới thiệu hậu quả hoặc kết quả

As a result, Therefore, Thus, For this reason, Consequently, As a consequence,

22. Trường đoản cú nối trang bị tự

Firstly, Secondly, Thirdly, Finally, Lastly, At the same time, Meanwhile,

23. Từ nối kết luận

khổng lồ conclude, In conclusion, lớn summarise, In summary, In short, to lớn conclude with,

Video chữa bài bác tập về liên trường đoản cú trong giờ Anh

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp các từ dùng để làm nối câu trong tiếng anh bạn cần phải biết. Hy vọng thông tin trong bài xích sẽ có ích với bạn.