Từ Điển Tiếng Anh Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ dàng khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, tín đồ học rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu đạt
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : lắp thêm tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kiệu không tính
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích hòa hợp
machine dictionary : từ bỏ điển đồ vật
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Ốp Lưng Iphone X Spigen - Op Lung Iphone X Spigen, Giá Cập Nhật 3 Giờ Trước

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish