Từ điển luật anh việt

A

• Access /’ӕkses/, /ắc-ses/: Quyền chạm chán gỡ, thăm viếng. Quyền (đối cùng với cha/mẹ ko trực tiếp giám hộ giỏi nuôi con) thăm nom, gặp gỡ con và được biết thêm thông tin về triệu chứng sức khỏe, sinh sống cùng học tập của con.

Bạn đang xem: Từ điển luật anh việt

• Accused /ə’kju:zd/, /ờ-kius/: Bị cáo, bị can – bạn bị buộc tội hay người đang bị xét xử trong phiên tòa.

• Acquittal /ə’kwitl/, /ờ-quítô/: Tuyên ba trắng án, phán xét vô tội. Phán xét của tand rằng bị cáo vô tội.

• Act /ӕkt/, /ắc/: cách thức – Dự vẻ ngoài đã được quốc hội thông qua và ban hành.

• action /ӕkʃn/, /ắc-sân/: vấn đề kiện tụng, vụ kiện tụng – Tiến trình pháp lý chống lại một fan khác.

• Actus Reus /’ӕktəs ‘reiiəs/, /ắc-tơs rế-ơs/: (thuật ngữ từ tiếng Latin) Hành vi phạm luật tội.

• Adjournment /ə’dӡə:nmənt/, /ờ-giơn-mân/: Sự đình hoãn

• Adoption /ə’dɔpʃn/, /ờ-đóp-sân/: Nhận nhỏ nuôi – Tiến trình pháp luật chuyển quyền giám hộ từ cha mẹ sinh ra đứa trẻ em sang fan nhận nuôi đứa trẻ.

• Affidavit /,ӕfi’deivit/, /e-fi-đế-vit/: bạn dạng tự khai bao gồm tuyên thệ – Văn bạn dạng do tín đồ tuyên thệ từ nguyện ký kết tên theo phía dẫn của người dân có thẩm quyền pháp lý.

+ Affidavit of Service: nói một cách khác là Proof of Service – Tài liệu tòa án nhân dân do một người chuyên làm giấy tờ ở tòa án chuẩn bị. Văn kiện này yêu cầu được đưa tận tay cho người có liên quan.

• Affirmation /,ӕfə:’meiʃn/, /e-fơ-mế-sân/: Tuyên thệ sẽ nói sự thật

+ Alternative Dispute Resolution (ADR): giải quyết tranh chấp. Đề cập đến mọi bề ngoài hòa giải bên ngoài tòa án, bao hàm thương lượng, dàn xếp, với hòa giải.

*

• Arbitration /,a:bi’treiʃn/, /a-bi-trế-sân/: tác dụng hòa giải. Quy trình hòa giải với sự tham gia của tín đồ hòa giải trung gian, nhằm 2 bên gật đầu đi đến thỏa thuận hợp tác cuối cùng. Trong trường hợp phía hai bên không đồng ý, fan hòa giải trung gian gồm quyền ra quyết định tuyệt đối.

+ Collaborative Family Law: Là các bước hòa giải xích míc liên quan mang đến luật gia đình giữa các bên tranh chấp và chế độ sư mà chưa phải ra tòa.

• Mediation /mi:di’eiʃn/, /mi-đi-ế-sân/: Sự hò a giải. Đây là một cách thức giải quyết tranh chấp (ADR) bởi vì một fan thứ tía đứng ra nhằm giàn xếp tranh chấp giữa hai bên. Tín đồ đứng ra hòa giải gọi là tín đồ hò a giải (mediator).

• Amicus Curiae /ə’mēkəs ‘kjuri,ai/, /ơ-mí-kơs kíu-ri-ai/: (thuật ngữ có xuất phát Latin) luật pháp sư cung cấp pháp lý cho quy trình xét xử của tò a án , theo yêu cầu của tòa.

Xem thêm: Nếu Muốn Đi Nhanh Hãy Đi Một Mình, Muốn Đi Xa Thì Phải Đi Cùng Nhau

• Annulment /ə’nᴧlmənt/, /ơ-nấn-mân/: Sự bến bãi bỏ. Tuyên ba không công nhận hôn nhân gia đình hợp pháp, không công nhận đã có hôn nhân.

• Answer /’a:nsə/, /án-sơ/: Bào chữa. Lời bao biện cho kết tội hay vụ kiện tụng.

• Appeal /ə’pi:l/, /ơ-píl/: kháng cáo. Yêu ước gởi tand cấp cao hơn xem xét lại hiệu quả xét xử của toàn án nhân dân tối cao cấp dưới. Phải có nguyên nhân hợp pháp để chống cáo. Ví dụ, quan lại tòa đã có sai sót khi vận dụng luật vào vụ kiện.

• Appellant /ə’pelənt/, /ơ-pé-lân/: người kháng cáo. Tín đồ nộp đơn kháng cáo.

• Applicant /’ӕplikənt/, /é-pli-cân/: tín đồ làm 1-1 hay nộp đơn

*

• Apprehend /,ӕpri’hend/, /epri-hén/:

(1) Bắt giữ lại theo lệnh của tand án.

(2) bí quyết ly con trẻ khỏi cha mẹ hay fan giám hộ vì vì sao an toàn, do nhân viên xã hội hay công an thực hiện.

• Arraignment /ə’reinmənt/, /ơ-rén-mân/: Sự buộc tội, luận tội. Tiến trình xác minh bị cáo, kết tội được phát âm lên cho bị cáo nghe cùng yêu ước bị cáo chứng thực có phạm tội giỏi vô tội.

• Arrears /ə’riəs/, /ơ-rí-ơs/: tiền nợ cò n khất lại, chi phí nợ còn thiếu. Chi phí nợ không trả hoặc chỉ trả một phần khi sẽ quá hạn trả nợ.

• Arrest /ə’rest/, /ơ-rést/: Bắt giữ. Hành vi bắt giữ tín đồ của cơ sở pháp luật, thông thường đối với tội hình sự.

• Assessment /ə’sesmənt/, /ờ-sés-mân/:

(1) Số chi phí ấn định.

(2) (Trong điều khoản hình sự) Giám định tinh thần của nghi phạm tại thời điểm gây án.

(3) (Trong hình thức dân sự) Giám định tinh thần của một bạn để đánh giá khả năng làm chủ tài sản, khả năng đưa ra quyết định liên quan cho việc chăm sóc bản thân hay khi thuê luật sư và hỗ trợ thông tin.

(4) (Trong phương tiện gia đình) Giám định kỹ năng của bố mẹ trong việc chăm sóc con cái.Attorney /ə’tə:ni, /ờ-tớ-ni/: lý lẽ sư. Fan đại diện cho tất cả những người tham gia vụ kiện, thân chủ. Người đại diện thay mặt này phải tất cả bằng/giấy phép hành nghề.