Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ 11

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây trở ngại nhất cho các em trong câu hỏi hiểu và ghi nhớ loài kiến thức. Chính vì thế Kiến Guru vẫn biên soạn bài Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ một biện pháp đầy đủ, dễ nhớ độc nhất về hiđrocacbon để cung ứng các em.

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa hữu cơ 11

I. Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ: Đại cưng cửng hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ những hợp chất dễ dàng và đơn giản như CO, CO2, các muối cacbonat, những hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải bao gồm cacbon, thường sẽ có hiđro, hay chạm mặt oxi với nitơ, tiếp đến đến các halogen, lưu lại huỳnh, photpho...

+ links hoá học chủ yếu: cộng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, nhát bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ.

+ các phản ứng thường diễn ra chậm với không hoàn toàn, không theo một hướng tuyệt nhất định.

+ số lượng các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với những chất vô cơ chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn)

hiđrocacbon không no (có cả links đơn và những liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần nhân tố và bí quyết phân tử:

+ Công thức tổng quát (CTTQ): cho thấy thành phần định tính các nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết chất hữu cơ đó mang lại chứa bố nguyên tố C, H với O.

+ Công thức đơn giản và dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy thêm tỷ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ thành phần C : H : O = 1: 2 :1.

+ bí quyết phân tử (CTPT): cho biết số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố vào phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta bao gồm C2H4O2.

Để khẳng định được bí quyết phân tử cần biết thành phần các nguyên tố và khối lượng mol phân tử của nó.

- so sánh định tính với định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Xác định cân nặng mol phân tử:

+ phụ thuộc tỉ khối so với bầu không khí hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không bay hơi: xác minh bằng cách thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

- cách làm cấu tạo:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Thuyết kết cấu hoá học:

+ trong phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo như đúng hoá trị cùng theo một lắp thêm tự độc nhất vô nhị định. Máy tự links đó được gọi là kết cấu hoá học.

Sự đổi khác thứ từ bỏ tự links đó sẽ khởi tạo ra hóa học mới.

+ trong phân tử chất hữu cơ, cacbon bao gồm hoá trị 4. Những nguyên tử cacbon kết hợp với các nguyên tử của những nguyên tố và phối kết hợp trực tiếp cùng với nhau sản xuất thành đều mạch cacbon không giống nhau (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất nhờ vào vào nhân tố phân tử (bản hóa học và số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hoá học (thứ từ bỏ liên kết của những nguyên tử).

3. Đồng đẳng với đồng phân

- Đồng đẳng: các chất có đặc điểm hoá học tựa như nhau cơ mà hơn kém nhau một hoặc những nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là các chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng lại khác về cấu trúc hoá học.

Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, gồm 2 công thức kết cấu là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) với CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Liên kết hoá học tập trong hợp hóa học hữu cơ

- các chất hữu cơ có thể có những liên kết đơn, links đôi hay links ba.

- link hiđro là loại liên kết yếu, khiến cho giữa nguyên tử hiđro biến hóa năng động và nguyên tử tất cả độ âm điện cao. Loại link này tác động lớn cho độ tan trong nước, đến ánh sáng sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của nhiều chất.

5. Phản ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là đầy đủ hợp chất hữu cơ bao gồm hai yếu tắc là cacbon và hiđro.

1. Ankan:

- dãy đồng đẳng ankan (parafin): cách làm tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ tất cả đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Lúc số C làm cho nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

- bí quyết tính nhanh: 3

- call tên:

+ chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, những nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía C gần nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu + an.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- tính chất vật lí:

+ nhẹ hơn nước, phần nhiều không tung trong nước, tan các trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm các liên kết đơn.

- đặc điểm hoá học:

+ làm phản ứng đặc trưng của ankan là làm phản ứng thế.

Nguyên tử C trong ankan bị sửa chữa thay thế bởi yếu tắc halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên cố kỉnh vào H ngơi nghỉ C bậc cao.

+ làm phản ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác mê say hợp, ankan có phân tử khối nhỏ dại bị tách bóc thành các anken tương ứng.

Xem thêm: Iphone 6, Iphone 6S, Iphone 7 Có Thể Sạc Không Dây Cho Iphone 6,7 Mới

+ bội phản ứng đốt cháy:

+ trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta nhận được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

2. Anken:

- dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken gồm đồng phân cấu tạo (mạch C cùng vị trí nối đôi) với đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng để đặt link đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh cùng nối đôi, chất vấn hoá trị C. Lúc số C làm cho nhánh ngay số C mạch chủ yếu thì dừng.

Điền H để có đồng phân trả chỉnh.

Khi 2 nhóm núm của nguyên tử C với nối đôi khác biệt thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu các nhóm thế ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối to hơn nằm về cùng phía với nối đôi sẽ là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía gần nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + tên mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm nối song – en.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử bao gồm một link đôi, trong số ấy có một liên kết π với một link σ.

- đặc điểm vật lí:

+ nhẹ hơn nước, không tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và trọng lượng riêng tăng dần.

- tính chất hoá học tập của anken:

+ bội phản ứng quánh là phản bội ứng cùng (vì có link π kém bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cùng H2 sinh ra ankan tương ứng; cùng với halogen giỏi hợp hóa học halogen hiện ra dẫn xuất halogen; cộng với nước có mặt ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cùng hợp hóa học không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên đã tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên tích hợp C bậc cao.

+ bội nghịch ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử tất cả 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien gồm 2 nối đôi tiếp tục nhau, ankađien bao gồm 2 nối đôi giải pháp một nối đơn (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien tất cả 2 nối đôi biện pháp nhau những nối đôi....

- tính chất hoá học: Ankađien có tính chất hoá học giống như anken.

4. Ankin:

Ankin là đông đảo hiđrocacbon mạch hở, vào phân tử đựng một nối ba.

- phương pháp tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin gồm đồng phân mạch C với đồng phân vị trí nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C nhằm đặt links ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C có tác dụng nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh cùng nối ba, chất vấn hoá trị C. Lúc số C có tác dụng nhánh thông qua số C mạch bao gồm thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch dài nhất, chứa nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: trường đoản cú phía ngay sát nối cha nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh + tên mạch chính – số chỉ vị trí nối tía – in.

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- đặc thù hoá học: Ankin thâm nhập phản ứng cộng, trùng phù hợp và những ank-1-in gia nhập phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp kim chỉ nan hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là mọi hiđrocacbon thơm, vào phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen tất cả đồng phân về địa điểm nhóm ankyl bên trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 vị trí C trên vòng đó là 6 vị trí nhằm gắn nhánh.

+ nếu số C của nhánh trường đoản cú 3 trở lên sẽ có đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

- tên gọi: Tên team ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao cho chỉ số nhánh nhỏ dại nhất.

+ trường hợp 2 team thế ở chỗ 1,2 với nhau, ta gọi là ortho- (o-).

+ nếu 2 team thế ở đoạn 1,3 cùng với nhau, ta hotline là meta- (m-).

+ nếu như 2 đội thế tại đoạn 1,4 cùng với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen bền theo năm tháng vững vì bao gồm 3 liên kết đơn đan xen 3 liên kết đôi.

- tính chất hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá cơ học về hiđrocacbon trên đây để giúp đỡ các em nắm vững kiến thức hoá hữu cơ và sẵn sàng tốt để học hầu như chương tiếp theo.