TỔNG HỢP KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 3

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 nhìn chung vẫn khá 1-1 giản. Nhà yếu triệu tập ôn lại những kiến thức đã học tập của lớp 1 với 2. Sát bên đó, không ngừng mở rộng thêm những mẫu câu thông dụng. Có tác dụng nhiều bài xích tập và thực hành thực tế nói thường xuyên để giúp đỡ các bạn nhỏ dại dễ nhớ bài xích hơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 3


Từ vựng

Số đếm (one – twenty-one – two – twelve – sixteen – forty- one hundred,…)Màu sắc (blue – pink – green – black – trắng – brown- grey,…)Hoạt cồn (play football – ride a bike – watch TV – walk – dance – sing,…)Trường lớp (pencil case- ruler – bag – board – bookcase – cupboard – teacher,…)Đồ nghịch (ball – bike – robot – camera – computer game,…)Vị trí, địa điểm (in – on – under – next to,…)Gia đình (mother – father – brother – sister – grandmother – grandfather,…)Tính từ sử dụng để biểu đạt (young – happy – sad – long – short – big – small messy,…)Con đồ vật (crocodile – elephant – tiger – lion – bear – dolphin,…)Cơ thể (ace – ears – eyes – mouth – hand – arm – leg – neck – shoulder – hair…)Quần áo (jacket – shoes – skirt – socks – dress – sweater – hat – jeans – shorts,…)Thức ăn (apple – banana – orange – burger – cake – chocolate – ice-cream,…)Phương tiện vận động (boat – bus – helicopter – lorry – motorbike plane – xe đạp – car,…)Đồ sử dụng (clock – lamp – mat – armchair – bath – bed – picture – TV – room,…)

Ngữ pháp

Đại từ nhân xưng

IHeSheItWeYouThey

Động từ “to be”

AmIsAre

Cách xin chào hỏi, tạm biệt

Hello/ HiGood morning/ afternoon/ nightNice to meet youGoodbye, See you later, See you soon

*

* những câu hỏi:

Câu hỏiCâu trả lờiÝ nghĩa
What’s your name?My name’s —-Bạn thương hiệu gì?
What’s his/ her name?His name/ her name is —-Anh ấy/ chị ấy thương hiệu gì?
How old are you?I’m eight.Bạn từng nào tuổi
How old is he/ she?He’s/ She’s ten (years old)Anh ấy/ chị ấy bạo nhiêu tuổi?
What màu sắc is it?It’s blue.Nó màu gì?
What màu sắc are they?They are red.Chúng có màu gì?
Who’s this/that?This is/ That is my mother.Ai đây/Ai đó?
What’s this/ that?This is a/ That is a chair.Cái gì đây/Cái gì đó?
How many books are there?There are five books.Có bao nhiêu —?
Have you got a —-?Yes, I have.

No, I haven’t.

Bạn bao gồm —- không?
What are you doing?I’m singing.Bạn đang làm gì?
Can you swim?Yes, I can.

Xem thêm: Dh Công Nghiệp Thực Phẩm Tp, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

No, I can’t.

Bạn rất có thể bơi không?
What can you do?I can ride a bike.Bạn hoàn toàn có thể làm gì?
Where is the computer?It’s on the desk.—- sinh sống đâu? (số ít)
Where are the bags?They are on the table.—- làm việc đâu? (số nhiều)
How are you?I’m fine.Bạn khỏe khoắn không?
How is he/ she?He’s/ She’s fine.Anh ấy/ chị ấy khỏe không?
What is he/ she doing?He is/ She is swimming.Anh ấy/ Cô ấy đang làm cho gì?
Do you like —?Yes, I do.

No, I don’t.

Bạn tất cả thích — không?
Whose is this?It’s Simon’s.Cái này của ai?
Whose are they?They are Simon’s.Những đặc điểm này của ai?

Các câu trúc câu khác:

I have got = I’ve got (Tôi có)I haven’t got (Tôi ko có)Ex: I’ve got a lot of booksI’ve got a bikeI haven’t got a computerHe has/She has got = He’s/ She’s got (Anh ấy/Chị ấy có)He/She hasn’t got (Anh ấy ? Chị ấy ko có)Ex: He’s got a carShe has got a big houseHe hasn’t got a ballThis + danh tự số ít: mẫu — này This door: dòng cửa nàyThat + danh từ bỏ số ít: loại — kia That window: cái cửa sổ kiaThese + danh từ bỏ số nhiều: những cái — này These doors: những cái cửa nàyThose + danh từ số nhiều: những chiếc — kia Those windows: những cái cửa sổ kiaI can —: Tôi gồm thểI can’t —: Tôi ko thểEx: I can ride a bikeI can’t swimI like —: Tôi thíchI don’t like —:Tôi ko thíchEx: I lượt thích an táo bị cắn dở but I don’t like orangeIt’s mine/yours: Nó là của tôi/của bạnEx: This toy is mineThis toy is yours

 

Với lượng loài kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 được tóm gọn không hề thiếu bên trên, hi vọng các bạn học sinh có thể hệ thống lại từng điểm quan trọng để chuẩn bị thật giỏi cho những bài chất vấn nhé!