Gợi ý làm bài bác 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1: Phép cùng và phép nhân (tiếp theo).

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 17

Bài 29. Điền vào địa điểm trống trong bảng giao dịch thanh toán sau:

Sốthứ tựLoại hàngSố lượng(quyển)Giá 1-1 vị(đồng)Tổng số tiền(đồng)
1Vở các loại 1352000
2Vở loại 2421500
3Vở các loại 3381200
Cộng

Đáp án và giải bài xích 29:

Sốthứ tựLoại hàngSố lượng(quyển)Giá đơn vị(đồng)Tổng số tiền(đồng)
1Vở loại 135200070.000
2Vở loại 242150063.000
3Vở nhiều loại 338120045.600
Cộng178.600

Bài 30. Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:a) (x – 34) . 15 = 0b) 18 . (x – 16) = 18.

HD: a) để ý rằng ví như tích bằng 0 thì tối thiểu một quá số bằng 0.

Vì (x – 34) . 15 = 0 với 15 ≠ 0 nên x – 34 = 0. Cho nên vì vậy x = 34.

b)

x-16 =18:18x-16 = 1x=16+1x = 17

Giải thích: trường hợp biết tích của hai thừa số thì mỗi thừa số bằng tích phân chia cho quá số kia. Cho nên vì vậy từ 18(x – 16) = 18 suy ra x – 16 = 18 : 18 = 1.

Vậy x = 1 + 16 = 17

Bài 31 trang 17 Toán 6 tập 1. Tính nhanh

a) 135 + 360 + 65 + 40;

b) 463 + 318 + 137 + 22;

c) 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30.

Đáp án: a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600.


Quảng cáo


b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940.

c) phân biệt 20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26.

Do đó trăng tròn + 21 + 22 + …+ 29 + 30

= (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 5 . 50 + 25 = 275.

Lưu ý. Cũng có thể áp dụng biện pháp cộng của Gau-xơ trình bày ở trang 19, SGK.

Bài 32. Có thể tính cấp tốc tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng phương pháp làm tương tự như trên:


Quảng cáo


a) 996 + 45 ; b) 37 + 198.

Đáp án bài xích 32: a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041;

b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235.

Bài 33. Cho hàng số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong hàng số trên, mỗi số (kể từ bỏ số thiết bị ba) bằng tổng của nhị số ngay tắp lự trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

Giải: Số máy bảy là: 5 + 8 = 13; Số máy tám là: 8 + 13 = 21.

Số lắp thêm chín là: 13 + 21 = 34; Số sản phẩm công nghệ mười là: 21 + 34 = 55.

Xem thêm: Công Dụng Của Pure Baking Soda, Baking Soda Là Gì

Bài 34. Sử dụng máy tình quăng quật túi

Các bài xích tập về máy vi tính bỏ túi vào cuốn sách này được trình diễn theo giải pháp sử dụng máy vi tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy vi tính bỏ túi không giống cũng thực hiện tương tự.

a) ra mắt một số nút (phím) trong máy vi tính bỏ túi (h.13);

*

– Nút mở máy:

– Nút tắt máy:

– những nút số từ bỏ 0 mang lại 9:

– Nút lốt cộng:

*
– Nút lốt “=” cho phép hiện ra tác dụng trên màn hiện tại số:
*