Toán lớp 4 học kỳ 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 có đáp án chuẩn theo những mức độ Thông tứ 22 chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 học kỳ 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối học kì 1 đạt tác dụng cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học sinh. Dưới đây mời những thầy cô cùng những em tham khảo.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! cài đặt ngay 100 đề thi Toán học tập kì 1 được đánh giá cao

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ phù hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu cha trăm tứ mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b)

38 632

c) Năm triệu cha trăm mười nhị nghìn sáu trăm nhì mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết dấu (>; □


b) Năm 2021 thuộc cầm cố kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy cho biết:

a) Số vừa chia hết mang lại 2 vừa chia hết cho 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân tách hết mang lại 5 nhưng mà không chia hết mang lại 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt khối lượng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cùng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ phù hợp vào chỗ chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu bố trăm bốn mươi nhì nghìn năm trăm sáu mươi hai.

86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm cha mươi hai

38 632

c) Năm triệu cha trăm mười nhị nghìn sáu trăm hai mươi chín.

5 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn tứ trăm sáu mươi

3 652 460


Câu 2: (1 điểm) mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 859 067 482 037

c) 609 608 2)

Vậy chọn giải đáp B

Câu 8: (1 điểm)

a) Số vừa phân chia hết đến 2 vừa phân tách hết cho 5 là: 270

b) Số phân chia hết mang lại 5 nhưng mà không phân tách hết đến 2 là: 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) bài giải

Trung bình từng em trọng lượng là: (0,25đ)

(24 + 33 + 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 32 kg (0,25đ)

Lời giải - đáp số đúng (0,25đ)

* lưu ý: học sinh có thể giải bằng cách khác

Câu 10. (1 điểm) bài giải

Tổng số tuổi của hai mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* lưu giữ ý: học tập sinh có thể giải bằng cách khác

Tổng số tuổi của cả 2 chị em là:

18 x 2 = 36 (tuổi)

Số tuổi của chị ý là:

(36 + 8) : 2 = 22(tuổi)

Số tuổi của em là:

36 - 22 = 14(tuổi)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 số 2


I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm với 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. tứ bao gạo lần lượt trọng lượng là 37 kg, 41 kg, 45kg, với 49 kg. Trung bình mỗi bao cân nặng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. Cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. vào tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc cùng với BC

C. AD song song cùng với BC

D. AB tuy vậy song với BC

Câu 5. Trong số số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân chia hết mang lại 2; 3 cùng 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s bằng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tra cứu x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 228m, chiều dài hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ to hơn số trừ 375 solo vị. Hiệu của phép trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ luận: (4 điểm)

Câu 7: mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tìm kiếm x: từng phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507


x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ bao nhiêu đơn vị thì đó chính là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 1-1 vị.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số phệ nhất trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số nhị trăm tứ mươi cha triệu không nghìn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4.

Xem thêm: Mike Tyson Thời 15 Tuổi Đáng Sợ Thế Nào? Huyền Thoại Boxing Mike Tyson

Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số phù hợp vào vị trí chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu nào không nên ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB tuy nhiên song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn tất cả 192 học sinh chia làm các nhóm, từng nhóm bao gồm 8 học tập sinh. Khối lớp Năm gồm 207 học sinh chia làm các nhóm, mỗi nhóm tất cả 9 học tập sinh. Hỏi cả hai khối có toàn bộ bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minh có tổng số 64 viên bi, biết rằng nếu Dũng mang đến Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau. Hỏi mỗi chúng ta có bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: cha trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tứ trăm linh một. (0,5 đ)


Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song song cùng với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phép tính (0,5 đ). Nếu để không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học sinh tự để tính. Công dụng như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng quá trình và thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số đội của học sinh khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học sinh khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của tất cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của cặp đôi bằng nhau bắt buộc số bi của Dũng nhiều hơn nữa số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh tất cả là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 2

Phần I: Trắc nghiệm: hãy chọn và ghi lại hiệu quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong những số dưới đây có chữ số 8 bộc lộ cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong các số sau số nào chia hết mang đến 2 cơ mà không phân chia hết đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào vị trí chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) trong hình vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Kiếm tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 cầm kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một đội nhóm xe bao gồm 5 xe cộ to, từng xe chở 27 tạ gạo và tất cả 4 xe nhỏ, từng xe chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi người hiện nay?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi bài xích 1 điểm)

Bài 1: C

Bài 2: B

Bài 3: D

Bài 4: A

Phần II: từ luận

Bài 5: một điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

22791 + 39025 = 61836

2345 x 58 = 136010

Bài 6: 1 điểm

X x 27 - 178 = 15050

X x 27 = 15050 + 178

X x 27 = 15228

X = 15228 : 27


X = 564

Bài 7: (1 điểm)

a, 609 năm

b, 89m2 24 cm2

Bài 8: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn HCN là: (0,25 điểm)

(48 -12 ) : 2 = 18 (cm)

Chiều lâu năm HCN là : (0,25 điểm)

18 + 12 = 30 (cm)

Diện tích HCN là: (0,25 điểm)

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2 (0,25 điểm)

- lưu giữ ý: HS có thể giải cách khác

Bài 9 (1 điểm) bài giải

5 xe xe hơi chở được số gạo là:

27 x 5 = 135 (tạ )

4 xe bé dại chở được số gạo là:

18 x 4 = 72 (tạ)

Trung bình mỗi xe chở được số gạo là;

(135 + 72 ) : (5 + 4 ) = 23 (tạ )

Đáp số: 23 tạ gạo

Bài 10 (1 điểm)

Tổng số tuổi của hai bà cháu bây giờ là:

70 + 5 x 2 = 80 (tuổi)

Tuổi của cháu bây giờ là:

(80 - 66) : 2 = 7 (tuổi )

Tuổi của bà bây chừ là :

7 + 66 = 73 (tuổi )

Đáp số: Cháu: 7 tuổi

Bài: 73 tuổi

Đề thi học kì 1 lớp 4: 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 Số 3

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào vần âm trước ý đúng trong những câu sau: (Từ câu 1 mang lại câu 4)

Câu 1: (0.5 điểm) hiệu quả của phép nhân 307 x 40 là:

A. 1228

B. 12280

C. 2280

D. 12290

Câu 2: (0.5 điểm) 78 x 11 = … Số tương thích điền vào nơi chấm là:

A. 858

B. 718

C. 758

D. 588

Câu 3: (0.5 điểm) Số dư trong phép chia 4325 : 123 là:

A. 2

B. 143

C. 20

D. 35

Câu 4: (0.5 điểm) Số phù hợp để viết vào nơi chấm 9m2 5dm2 =…. Dm2 là:

A. 95

B. 950

C. 9005

D. 905

Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8

Bài 3: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

518 x 206

8329 : 38

Bài 4: (1 điểm) tìm kiếm x, y biết:

a) 7875 : x = 45

b) y : 12 = 352

Bài 5: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:

35600 : 25 : 4 = ……………………

359 x 47 – 259 x 47 = ……………

Bài 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào khu vực chấm

4 tấn 75 kg = ………… kg

19dm2 65cm2 = …………… cm2

Bài 7: (2 điểm) Một cửa hàng bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán tốt 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày siêu thị bán được bao nhiêu mét vải? (Biết từng tuần tất cả 7 ngày và siêu thị bán vải trong cả tuần).

Bài 8: (1 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2782m2. Nếu vội vàng chiều rộng lên 2 lần và chiều dài lên 3 lần thì diện tích s mảnh đất bắt đầu là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: 2 điểm

Câu 1 : Khoanh vào B (0.5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào A (0.5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào C (0.5 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào D (0.5 điểm)

Bài 2:

a) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 : 4 S

b) (32 x 8) : 4 = 32 : 4 x 8 Đ

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

518 x 206 = 106708

8329 : 38 = 219 (dư 7)

Bài 4: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a)

7875 : x = 45

x = 7875 : 45

x = 175

b) y : 12 = 352

y = 352 x 12

y = 4224

Bài 5: (1 điểm) - Đúng từng câu được 0,5 điểm

35600 : 25 : 4 = 35600 : (25 x 4)

= 35600 : 100

= 356

359 x 47 – 259 x 47 = (359 - 259) x 47

= 100 x 47

= 4700

Bài 6: (1 điểm) - Đúng mỗi câu được 0.5 điểm

4 tấn 75 kilogam = 4075kg

19dm2 65cm2 = 1965cm2

Bài 7: (2 điểm) nắm tắt (0.25 điểm)

Tổng số vải cung cấp trong 2 tuần là: 1042 + 946 = 1988 (m) (0.5đ)

Tổng số ngày bán trong 2 tuần là: 7 x 2 = 14 (ngày) (0.5đ)

Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là: 1988 : 14 = 142 (m) (0.5đ)

Đáp số: 142 mét (0.25đ)

Bài 6: (1 điểm) - Bài giành cho HS khá, giỏi; chấm năng động theo phương án làm bài của HS. Khuyến khích sự sáng tạo khi làm cho bài.

Nếu vội vàng chiều rộng lên gấp đôi và chiều lâu năm lên 3 lần thì diện tích s gấp lên tần số là:

2 x 3 = 6 (lần)

Diện tích mảnh đất nền mới là: 2782 x 6 = 16692 (m2)

Đáp số: 16692 (m2)

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 mới nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề ôn tập môn Toán lớp 4 học kì 1

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi những môn học tập kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 cùng SGK giờ Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài xích tập mới nhất trên metoprololfast.com.