Mỗi nước nhà trên nhân loại đều được call tên theo những ngữ điệu khác nhau.. Tuy nhiên, khi áp dụng tiếng Anh và nói tới chủ đề này, fan nói cần phải biết cách call tên các nước trên trái đất bằng giờ Anh. Bởi vì thế, metoprololfast.com mang đến bài viết này sẽ giúp bạn biện pháp gọi tên các nước bằng tiếng Anh.

Bạn đang xem: Tên nước bằng tiếng anh

Nào cùng ban đầu thôi.

Afghanistan: Áp-ga-ni-xtan

Albania: An-ba-ni.

Algeria: An-giê-ri.

Andorra: An-đô-ra.

Angola: Ăng-gô-la.

Argentina: Ác-hen-ti-na.

Armenia: Ác-mê-ni-a.

Australia: nước Úc.

Austria: nước Áo.

Azerbaijan: A-déc-bai-dan.

Bahamas: Ba-ha-mát

Bangladesh: Băng-la-đét

Barbados: Bác-ba-đốt

Belgium: nước Bỉ.

Belize: Bê-li-xê.

Benin: Bê – nanh.

Bhutan: Bu-tan.

Bolivia: Bô-li-vi-a

Bosnia & Herzegovina

Botswana: Bốt-xoa-na

Brazil: Bra-xin

Brunei: Bru-nây.

Bulgaria: Bun-ga-ri

Burkina Faso: Buốc-ki-na Pha-xô

Cambodia: Cam – pu -chia

Cameroon Ca-ma-run.

Canada: Ca-na-đa.

Cabo Verde: Cáp-ve

Central African Republic: cộng hòa Trung Phi.

Chad: Sát.

Chile: Chi-nê.

China: Trung Quốc.

Colombia: Cô-lôm-bi-a

Comoros: Cô-mô-rô

Congo, Democratic Republic of the

Costa Rica: Cô-xta-ri-ca

Cote d’Ivoire: Bờ đại dương Ngà.

Croatia: Cờ-roát-chi-a

Cuba: Cu-ba.

Curacao: Cu-ra-xao

Cyprus: cộng hòa Síp.

Czechia: Séc.

Denmark: Đan Mạch.

Djibouti: cộng hòa Gi-bu-ti

Dominican Republic: cùng hòa Đô-mi-ni-ca.

Ecuador: cùng hòa Ê-cu-a-đo

Egypt: Ai Cập.

El Salvador: cùng hòa En Xan-va-đo

Equatorial Guinea: cùng hòa Ghi-nê Xích Đạo

Eritrea: Ê-ri-tơ-rê-a

Estonia: E-xtô-ni-a

Ethiopia: Ê-ti-ô-pi-a

Fiji: cùng hòa Quần đảo Phi-gi.

Finland: Phần Lan.

France: Pháp.

Gabon: cộng hòa Ga-bông

Gambia: Găm-bi-a

Germany: Đức.

Ghana: Ga-na

Greece: Hy Lạp.

Grenada: Grê-na-đa

Guatemala: cùng hòa Goa-tê-ma-la

Guinea-Bissau: Ghi-nê Bít-xao

Guyana: Guy-a-na

Haiti: cùng hòa Ha-i-ti.

Honduras: Ôn-đu-rát

Hong Kong: Hồng Kông.

Hungary: Hung-ga-ri

Iceland: Ai-xơ-len

India: Ấn Độ.

Indonesia: In-đô-nê-xi-a

Iran: I-ran

Iraq: I-rắc

Ireland: Ai-len

Israel: I-xra-en

Italy: Ý

Jamaica: Gia-mai-ca

Japan: Nhật Bản.

Jordan: Gioóc-đa-ni

Kazakhstan: Ca-dắc-xtan

Kenya: Kê-ni-a

Kiribati: Ki-ri-bát-xư

Kuwait: Cô-oét

Kyrgyzstan: Cư-rơ-gư-dơ-xtan.

Laos: Lào.

Latvia: Lát-vi-a

Lesotho: Lê-xô-thô.

Liberia: Li-bê-ri-a.

Libya: Li-bi

Liechtenstein: Lích-tên-xtanh

Luxembourg: Lúc-xăm-bua.

Macau: Ma Cao.

Madagascar: Ma-đa-ga-xca

Malawi: cộng hòa Malawi

Malaysia: Ma-lai-xi-a

Maldives: Ma-đi-vơ.

Mali: cùng hòa Mali

Malta: Man-ta

Marshall Islands: cùng hòa Quần đảo Mác-san.

Mauritania: Mô-ri-ta-ni

Mexico: Mê-xi-cô

Micronesia: Mi-crô-nê-di)

Moldova: Mô-đô-va.

Monaco: Mô-na-cô.

Mongolia: Mông Cổ.

Maroc: Ma Rốc.

Mozambique: Mô-dăm-bích.

Namibia: cùng hòa Namibia

Nauru: Nau-ru.

Nepal: Ne-pan

Netherlands: Hà Lan.

New Zealand: Niu Di-lân

Nicaragua: Ni-ca-ra-goa.

Niger: Ni-giê.

Nigeria: Ni-giê-ri-a

North Korea: Hàn Quốc.

Norway: Na-Uy

Oman: Ô-man.

Pakistan: Pa-ki-xtan

Palau: Pê-lau.

Panama: Pa-na-ma.

Papua New Guinea: Pa-pua Niu Ghi-nê

Paraguay: Pa-ra-goay

Peru: Pê-ru.

Philippines: Phi-líp-pin.

Poland: tía Lan

Portugal: tình nhân Đào Nha.

Qatar: Ca-ta.

Romania: Ru-ma-ni.

Russia: Nga

Rwanda: cộng hòa Ru-an-đa.

Samoa: Sa-moa.

Saudi Arabia: Ả Rập Xê-út.

Senegal

Serbia: Sê-bi-a.

Seychelles: Xây-sen

Sierra Leone: Xi-ê-ra Lê-ôn

Singapore: Sing-ga-po

Slovakia: Xlô-va-ki-a

Somalia: Sô-ma-li-a.

South Africa: nam giới Phi

South Korea: Triều Tiên.

Spain: Tây Ban Nha.

Sri Lanka: Xri Lan-ca

Sudan: Su-đan.

Suriname: Xu-ri-nam

Swaziland (See Eswatini): Xoa-di-len

Sweden: Thụy Điển

Switzerland: Thụy Sĩ

Syria: Sê-ri-a

Taiwan: Đài Loan.

Tajikistan: Ta-gi-ki-xtan

Tanzania: Tan-da-ni-a

Thailand: Thái Lan.

Timor-Leste: Đông Ti-mo.

Togo: Tô-gô

Tonga: Tôn-ga.

Tunisia: Tuy-ni-di

Turkey: Thổ Nhĩ Kì.

Turkmenistan: Tuốc-mê-ni-xtan

Uganda: U-gan-đa

Ukraine: U-crai-na.

United Arab Emirates: các tiểu quốc gia Ả Rập thống nhất.

United Kingdom: quốc gia Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len.

Uruguay: U-ru-goay.

Uzbekistan: U-dơ-bê-ki-xtan

Vanuatu: Va-nua-tu.

Venezuela: Vê-nê-du-ê-la

Vietnam: Việt Nam.

Xem thêm: Top 5 Địa Chỉ Thanh Lý Ghế Cắt Tóc Cũ Nam Và Nữ Tphcm, Ghế Cắt Tóc Nam Cũ

Yemen: Y-ê-men

Zambia: cộng hòa Dăm-bi-a

Zimbabwe: Dim-ba-bu-ê

Trên phía trên metoprololfast.com đã liệt kê các tên tiếng Anh của những nước. Với bài viết này, metoprololfast.com hi vọng bạn đã có được những tìm hiểu thêm hữu ích khi nói về các non sông bằng giờ đồng hồ Anh. Chúc bạn làm việc tập thật xuất sắc nhé!

Có thể bạn quan tâm:


*
03 ĐIỂM VƯỢT TRỘI vào CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH mang đến DOANH NGHIỆP CỦA metoprololfast.com

metoprololfast.com - tổ chức duy nhất nâng cao Tiếng Anh cho người Đi Làm và Doanh...