kiểm tra xem số điện thoại có được lưu lại vào không khí riêng tư không

Mở sở hữu đặt, search kiếm và truy cập không gian riêng tư, rồi mở Nhắn tin.

Bạn đang xem: Tại sao điện thoại không nhận được tin nhắn

Nếu chúng ta tìm thấy tin nhắn xuất phát từ một số contact nhất định, hãy đưa tin nhắn tới không khí chính và thử lại. Để thực hiện, hãy triển khai các thao tác làm việc sau:

Trong không gian riêng tư, vào thiết đặt > Bảo mật & Quyền riêng tư > không gian riêng tư và va vào KGian riêng bốn sang KGian Chính.

lựa chọn các contact và làm cho theo hướng dẫn trên màn hình hiển thị để di chuyển. Vào Trình tối ưu hóa > ngăn quấy rối rồi bình chọn xem các tương tác có nhận thêm vào list chặn không.

Xóa số tương xứng khỏi list chặn rồi test lại.

EMUI 4.X/5.X/8.X: Vào Trình về tối ưu hóa > chặn quấy rối >
*
> danh sách chặn. EMUI 9.0: Vào Trình tối ưu hóa > chặn quấy rối > Quy tắc ngăn > danh sách chặn. EMUI 9.0.1/9.1/9.1.1/10.X với Magic UI 2.X/3.X: Vào Trình tối ưu hóa > ngăn quấy rối >
*
> Danh sách ngăn > Kéo vào đây để xóa.

*

3. Để nhận tin nhắn từ các số không xác định, hãy vào Trình buổi tối ưu hóa > chặn quấy rối để kết thúc chặn số smartphone không xác định.

Xem thêm: Châu Tú Na 18+ - Diễn Viên Châu Tú Na

EMUI 5.X cùng 8.X: Vào Trình buổi tối ưu hóa > chặn quấy rối >
*
> Quy tắc ngăn > CHẶN TIN NHẮN > Chặn toàn thể người lạ. EMUI 9.0: Vào Trình tối ưu hóa > chặn quấy rối > Quy tắc chặn > Quy tắc ngăn tin nhắn>Chặn toàn bộ người lạ.