Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và tạo ra .Sách có chín chương tương đối đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, siêng đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 12 :CHƯƠNG 1. ESTE – LIPITBài 1. Este – chất hóa học 12Bài 2. Lipit – hóa học 12Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợpBài 4. Rèn luyện este và hóa học béoĐề soát sổ 15 phút – Chương 1 – hóa học 12Đề đánh giá 45 phút – Chương 1 – chất hóa học 12CHƯƠNG 2. CACBOHIDRATBài 5. Glucozơ – chất hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơBài 7. Luyện tập: kết cấu và tính chất của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este cùng cacbohiđratĐề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hoá học tập 12CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEINBài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit cùng proteinBài 12. Luyện tập: cấu tạo và đặc thù của amin, amino axit cùng proteinĐề soát sổ 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút – Chương 3 – chất hóa học 12CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEBài 13. Đại cưng cửng về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một số tính hóa học của protein và vật tư polimeĐề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – hóa học 12Đề soát sổ 45 phút – Chương 4 – chất hóa học 12CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠIBài 17. địa điểm của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loạiBài 19. Thích hợp kimBài 20. Sự làm mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: đặc thù của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự bào mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, pha trộn kim loại, sự làm mòn kim loạiĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 12Đề chất vấn 45 phút – Chương 5 – chất hóa học 12ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔMBài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất đặc trưng của kim loại kiềmBài 26. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm với hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: đặc điểm của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: tính chất của nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 30. Thực hành: tính chất của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúngĐề đánh giá 15 phút – Chương 6 – hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút (1 máu ) – Chương 6 – chất hóa học 12CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan TRỌNGBài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom cùng hợp hóa học của CromBài 35. Đồng và hợp hóa học của đồngBài 36. Sơ sài về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của sắt cùng hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: đặc thù hóa học tập của Crom, đồng và hợp hóa học của chúngBài 39. Thực hành: tính chất hóa học tập của sắt, đồng và mà lại hợp hóa học của sắt, cromĐề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 12Đề chất vấn 45 phút (1 tiết ) – Chương 7 – chất hóa học 12CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠBài 40. Dìm biết một số ion vào dung dịchBài 41. Nhấn biết một vài chất khíBài 42. Luyện tập: dìm biết một số trong những chất vô cơĐề chất vấn 15 phút – Chương 8 – chất hóa học 12Đề bình chọn 45 phút (1 huyết ) – Chương 8 – hóa học 12CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN kinh TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12Bài 43. Hóa học cùng vấn để cải tiến và phát triển kinh tếBài 44.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 12


Xem thêm: Aegoal: Nhận Định, Soi Kèo Bóng Đá Hàng Ngày, Nhận Định Bóng Đá Hôm Nay

Chất hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Chất hóa học và vấn đề môi trườngĐề kiểm soát 15 phút – Chương 9 – hóa học 12