*
*
*
*
Nhu ước sử dụng luôn luôn phát sinh

Nếu chúng ta có 4 đồ vật cần đảm bảo thì nên chọn một chiếc ổ cắm tất cả 6 lỗ. Xuất sắc hơn không còn là 8 lỗ nhằm đề phòng phần lớn phát sinh chắc chắn sẽ xảy ra ở vào tương lai. 

Sét rất có thể lan truyền qua bất kỳ đâu?

Một số tín đồ nghĩ rằng sốc điện vị sét chỉ viral qua đường điện gia dụng và chỉ cần chống sét do đó là đủ. Mặc dù nhiên, nên hãy nhờ rằng sét rất có thể lan truyền qua ngẫu nhiên đường dây nào. Điều này tức là sét tất cả trể truyền của cả đường truyền mạng internet hay con đường dây tín hiệu truyền hình.