Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại đây (472.51 KB, 101 trang )
Bạn đang xem: Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ cho vay của NHTM1. Một số trong những vấn đề cơ bạn dạng về cho vay -Nguyên tắc cho vay -Điều kiện cho vay -Thời hạn cho vay -Phương pháp cho vay -Lãi suất tín dụng -Bảo đảm tiền vay Nghiệp vụ cho vay vốn của NHTM 1.1. Nguyên tắc cho vay vốn a. Thực hiện vốn vay mượn đúng mục tiêu đã văn bản trong đúng theo đồng tín dụng. b. Trả lại nợ gốc và lãi vốn vay mượn đúng thời hạn đã thoả thuận trong đúng theo đồng tín dụng.1.2. Điều kiện giải ngân cho vay (1). Gồm đủ năng lực pháp lý (2). Mục tiêu sử dụng vốn vay thích hợp pháp(3). Có công dụng tài chính đảm bảo an toàn trả nợ trong thời hạn cam kết(4). Bao gồm DAĐT/phương án sxkd, dịch vụ khả thi và bao gồm hiệu quả; DAĐT/phương án ship hàng đời sống khả thi và tương xứng với những quy định pháp luật(5). Thực hiện các nguyên tắc về bảo vệ tiền vay mượn theo phép tắc của chính phủ nước nhà và lí giải của NHNN vn 1.3. Thời hạn cho vay -Thời hạn cho vay vốn là khoảng thời hạn được tính từ bỏ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền
vay cho tới thời điểm trả không còn nợ cội và lãi tiền vay đã có thoả thuận trong phù hợp đồng tín dụng thanh toán giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. -Kỳ hạn nợ là mọi khoảng thời hạn nằm vào thời hạn giải ngân cho vay mà cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả trả 1 phần hoặc cục bộ số nợ mang lại NHCăn cứ xác định:(1) Đặc điểm và chu kỳ chuyển động kinh doanh của KH và đối tượng người sử dụng vay vốn(2) năng lực trả nợ của doanh nghiệp vay vốn(3) thời hạn hoàn vốn chi tiêu của dự án đầu tư(4) Khả năng bằng phẳng nguồn vốn của NH: về thời hạn (5) các yếu tố khác: - yếu ớt tố chuyên môn trong tiến hành dự án vay vốn- cơ chế cho vay, chuyên môn CBTD 1.4. Phương pháp cho vay1.4.1. Giải ngân cho vay từng lần cho vay vốn từng lần là phương thức cho vay vốn mà các lần vay vốn quý khách hàng và NH đều yêu cầu làm giấy tờ thủ tục vay vốn quan trọng và ký kết hợp đồng tín dụngTrường hòa hợp áp dụng:•Khách hàng có nhu cầu vay vốn không hay xuyên,•NH yêu cầu áp dụng để giám sát, kiểm tra, quản lý việc thực hiện vốn vay ngặt nghèo hơn.Cấp vốn vay:•Mỗi vừa lòng đồng tín dụng hoàn toàn có thể phát chi phí vay 1 hoặc nhiều lần cân xứng với tiến trình và yêu cầu áp dụng vốn của khách hàng•Tổng số tiền cho vay vốn không được vượt thừa số tiền đã ký trong hòa hợp đồng tín dụngThu nợ: Theo kế hoạch trả nợ đã làm được thoả thuận vào HĐTD
– KH được áp dụng một HMTD vào thời hạn duy nhất định– chiến lược rút vốn ko được ghi trong vừa lòng đồng–KH rút tiền vay theo nhu cầu thực tế, vào phạm vi giới hạn mức tín dụng còn lại•Thu nợ:– kế hoạch trả nợ được thoả thuận vào thời gian rút chi phí vay – Việc kiểm soát và điều chỉnh và xử lý nợ như vay từng lần.1.5. Cách thức tính lãiTiÒn l i·D nî thùc tÕThêi gian d nîL i suÊt ·cho vay= × ×TiÒn l i·Nî gèc ph¶i tr¶Thêi gian SD tiÒn vayL i suÊt ·cho vay= × ×•Tính lãi theo dư nợ thực tế•Tính lãi theo nợ gốc buộc phải trảPhương pháp tính lãi
• Tính lãi theo dư nợ bình quân: lãi thường được xem theo thời hạn hàng thángThời gian tính và trả lãi:• Trả trước vào thời gian giải ngân• Trả sau theo chu trình hoặc theo kỳ trả gốcTiÒn l i·D nî bq trong một kú (th¸ng)L i suÊt cho vay vốn ·1 kú (th¸ng)= ×1.6. Giá thành suất tín dụngĐịnh nghĩa:Là tỷ lệ xác suất giữa giá cả thực tế mà người đi vay cần trả đối với số tín dụng thực tế được áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định. PhÝ suÊt tÝn dông100%=Tæng bỏ ra phÝ thùc tÕTæng sè tiÒn vay thùc tÕ sö dôngThêi gian CV trung binh××Thêi gian cho vay vốn trung binh=
Tæng d nî thùc tÕTæng sè tiÒn vayPhí suất tín dụng•Tổng giá thành = Lãi tiền vay + tổn phí – Lãi tiền giữ hộ (nếu có)•Phí bao gồm: thủ tục phí, tổn phí cam kết, tổn phí dàn xếp, phí trả nợ trước hạn …•Tổng số tiền vay thực tế sử dụng = số tiền cho vay – số chi phí NH thu ngay lập tức – tiền nhờ cất hộ (nếu có)Phí suất tín dụngVí dụ: Tính phí suất khoản tín dụng 100.000 USD với các điều kiện:•Tiền vay cấp 1 lần, 7 tháng sau khi cấp trả 70.000 USD, 5 tháng sau khoản thời gian trả lần thứ nhất trả nốt 30.000 USD•Lãi suất giải ngân cho vay 6%/năm•Hoa hồng chi phí trả cho người môi giới là 0,2% số chi phí vay•Thủ tục giá thành là 0,1% số chi phí vay. •Ngân hàng thu tức thì tiền lãi.Phí suất tín dụng•Thời gian cho vay vốn trung bình:
= (100.000 × 7 + 30.000 × 5)/100.000 = 8,5 (tháng)•Tổng chi tiêu thực tế:Lãi tiền vay: 100.000 × 8,5 × 6%/12 = 4.250Thủ tục phí: 100.000 × 0,1% = 100Hoa hồng môi giới : 100.000 x 0.2% = 200Tổng chi phí thực tế: 4.250 + 100 + 200 = 4.550•Tổng số TV thực tiễn sử dụng: 100.000 - 4.550 = 95.450•Phí suất TD = 4.550/(95.450 × 8,5) × 100% = 0,56%/tháng = 6.72%/năm+100.000 -70.000 -30.0007 th¸ng 5 th¸ngDN:100.000 30.0001.7. Bảo đảm an toàn tiền vayĐịnh nghĩa: bảo vệ tiền vay mượn là việc TCTD áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo ra cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được khoản nợ đã đến KH vay.Các biện pháp:Bảo đảm bằng tài sản bảo đảm không bằng tài sản bảo đảm an toàn bằng gia sản a. Nỗ lực cố, thế chấp vay vốn bằng tài sản của người sử dụng vayb. Bảo hộ bằng gia tài của mặt thứ ba
c. đảm bảo an toàn bằng tài sản hình thành tự vốn vay a. Cố cố, nuốm chấp•Cầm cố gia tài là việc bên có nhiệm vụ giao gia tài là rượu cồn sản trực thuộc sở hữu của chính bản thân mình cho bên gồm quyền để bảo đảm an toàn thực hiện nhiệm vụ dân sự. (Nếu tài sản cầm cố gắng có đk quyền sở hữu, thì những bên có thể thoả thuận bên cầm đồ vẫn giữ gia tài cầm cụ hoặc giao cho người thứ cha giữ).•Thế chấp gia sản là bên có nghĩa vụ dùng gia tài là bđs nhà đất thuộc sở hữu của chính mình để bảo vệ thực hiện tại nghĩa vụ đối với bên có quyền. Gia sản cầm cốa. Thiết bị, vật dụng móc, phương tiện vận tải, NNVL, mặt hàng tiêu dùng, kim khí quý, xoàn và những vật có mức giá trị khácb. Nước ngoài tệ bởi tiền mặt, số dư trên TKTG tại tổ chức cung ứng dịch vụ giao dịch bằng VND với ngoại tệc. Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng từ tiền gửi, sổ huyết kiệm, yêu thương phiếu, các sách vở có giá chỉ khác. Riêng cổ phiếu của TCTD vạc hành, KH vay ko được cầm cố tại bao gồm TCTD đód. Quyền TS gây ra từ quyền tác giả, quyền tải công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền được nhận số chi phí bảo hiểm, những quyền TS khác phát sinh từ HĐ hoặc từ những căn cứ pháp luật khácTài sản cầm cố cốe. Quyền với phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả
trong doanh nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoàif. Quyền khai quật tài nguyên vạn vật thiên nhiên theo luật của PLg. Tàu biển lớn theo quy định của bộ luật sản phẩm hải VN, tàu bay theo chế độ của nguyên lý hàng không gia dụng VN vào trường vừa lòng được ráng cốh. TS hình thành sau này là hễ sản hình thành sau thời gian ký kết thanh toán giao dịch cầm cố gắng và đang thuộc quyền SH của bên cầm đồ như hoa lợi, lợi tức, TS hiện ra từ vốn vay, các động sản khác nhưng mà bên cầm cố có quyền nhấn i. Những tài sản khác theo điều khoản của pháp luật.Tài sản cụ cố•Lợi tức và những quyền tạo nên từ tài sản cầm nuốm cũng thuộc gia tài cầm cụ nếu những bên có thoả thuận hoặc lao lý có quy định; trường hợp gia sản cầm thế được bảo hiểm thì khoản tiền bảo đảm cũng thuộc tài sản cầm cố.•Đối với quyền tài sản quy định trên điểm d, e cùng f, TCTD nhận cầm đồ khi xác minh được giá chỉ trị cụ thể do các bên thoả thuận, hoặc thuê tổ chức triển khai tư vấn, tổ chức chuyên môn xác định.Tài sản ráng chấpa. Bên ở, công trình xây dựng xây dựng gắn sát với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, dự án công trình xây dựng và những tài sản khác gắn liền với đất;b. Giá trị quyền sử dụng đất mà pháp luật về đất đai quy định được đà chấp;
c. Tàu hải dương theo quy định của bộ luật mặt hàng hải VN, tàu bay theo quy định của phép tắc hàng không gia dụng VN vào trường hợp thừa thế chấp;d. TS hình thành về sau là BĐS sinh ra sau thời điểm ký kết giao dịch thanh toán TC cùng sẽ trực thuộc quyền SH của mặt TC như hoa lợi, lợi tức, TS có mặt từ vốn vay, dự án công trình xây dựng, các BĐS khác mà bên TC bao gồm quyền nhận;e. Những tài sản khác theo chế độ của pháp luật.Tài sản rứa chấp•Trường hợp cầm chấp toàn bộ tài sản tất cả vật phụ, thì đồ phụ đó cũng thuộc gia tài thế chấp. Trong thường hợp cầm cố chấp 1 phần tài sản có vật phụ, thì đồ phụ chỉ thuộc gia sản thế chấp, nếu những bên gồm thoả thuận.•Hoa lợi, chiến phẩm và các quyền gây ra từ gia sản thế chấp cũng thuộc gia sản thế chấp, nếu những bên có thoả thuận hoặc lao lý có quy định; trường hợp gia tài thế chấp được bảo đảm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp.Điều kiện của gia tài bảo đảm1. Gia sản phải trực thuộc quyền tải hoặc nằm trong quyền sử dụng, quản lý của quý khách hàng vay, mặt bảo lãnh:2. Gia tài được phép giao dịch: TS mà pháp luật chất nhận được hoặc không cấm mua, bán, tặng cho, gửi đổi, gửi nhượng, nắm cố, vậy chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác.3. Tài sản không tồn tại tranh chấp: TS không có tranh chấp về quyền SH hoặc quyền sử dụng, thống trị của KH vay, bên bảo lãnh tại thời điểm ký kết HĐ bảo đảm. 4. Tài sản mà lao lý quy định đề xuất mua bảo đảm thì KH vay, bên bảo hộ phải
mua bảo hiểm TS vào thời hạn bảo đảm an toàn tiền vay.Phạm vi bảo đảm tiền vay của tài sảnMột TS đảm bảo an toàn được cần sử dụng để bảo đảm thực hiện nhiều nhiệm vụ trả nợ tại một hoặc những TCTD. TH bảo vệ cho các nghĩa vụ trả nợ tại những TCTD phải có đủ điều kiện:1. Những giao dịch bảo đảm an toàn liên quan đến TS này vẫn được đăng ký tại cơ quan đk giao dịch đảm bảo an toàn (thứ từ bỏ ưu tiên…)2. Các TCTD cùng nhận một TS bảo vệ phải thoả thuận bằng văn bản cử thay mặt đại diện giữ phiên bản chính sách vở liên quan mang lại TS bảo đảm, bài toán xử lý TS bảo đảm an toàn để tịch thu nợ…3. Quý hiếm TSBĐ xác định tại thời khắc ký HĐ bảo đảm phải to hơn tổng giá bán trị những nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có luật pháp khác.b. Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ baĐịnh nghĩa: bảo hộ bằng TS của mặt thứ ba (bên bảo lãnh) là câu hỏi bên bảo lãnh cam kết với TCTD về việc áp dụng TS ở trong quyền quản lí lý, sử dụng của bản thân mình để triển khai nghĩa vụ trả nợ nỗ lực cho người tiêu dùng vay, nếu như KH vay triển khai không đúng nghĩa vụ trả nợ.Nội dung:TCTD và bên bảo hộ thoả thuận về câu hỏi áp dụng hay là không áp dụng những biện pháp bắt buộc cố, thế chấp vay vốn để bảo vệ thực hiện nhiệm vụ bảo lãnhViệc bắt buộc cố, thế chấp vay vốn TS để bảo vệ thực hiện tại nghĩa vụ bảo hộ như biện pháp trước.b. Bảo lãnh bằng gia tài của bên thứ baĐiều khiếu nại của mặt Bảo lãnh:•Có năng lực quy định dân sự, năng lực hành vi dân sự theo nguyên tắc của quy định VN đối với bên bảo hộ là pháp nhân, cá nhân VN. (Pháp nhân, cá nhân nước ngoài… )•Có gia sản đủ điều kiện theo pháp luật để tiến hành nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp bên bảo lãnh là TCTD, cơ quan cai quản ngân sách đơn vị nước, thì tiến hành bảo lãnh
theo phép tắc của luật pháp về bảo hộ ngân hàng, bảo hộ của túi tiền Nhà nước.c. Bảo vệ bằng TS sinh ra từ vốn vayĐiều kiện đối với khách sản phẩm vay: •Có khả năng tài chủ yếu để thực hiện nghĩa vụ trả nợ•Có DADT, page authority sxkddv (phục vụ đời sống) khả thi và có kết quả (phù phù hợp với quy định của pháp luật)•Có mức vốn tự có tham gia vào DA/pa sxkddv, cuộc sống và quý hiếm TSBĐ chi phí vay bằng những biện pháp CC,TC buổi tối thiểu bởi 15% VĐT của dự án/phương án


*
chiến thuật hoàn thiện nghiệp vụ cho vay vốn của bank Công yêu quý Việt Nam.DOC 87 668 6
*
huy động vốn và nghiệp vụ cho vay vốn của bank Nông Nghiệp và trở nên tân tiến Nông Thôn thị xã Quảng Uyên thức giấc Cao Bằng.DOC 35 864 4
*
Luận văn giỏi nghiệp về huy động vốn và nghiệp vụ cho vay của bank Nông Nghiệp và cải cách và phát triển Nông Thôn huyện Quảng Uyên tỉnh Cao bằng 35 920 1
*
những nhân tố tác động đến nhiệm vụ tạo vốn của ngân hàng thương mại dịch vụ 41 3 13
*
LUẬN VĂN phương án mở rộng hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 33 647 6
*
chuyển động cho vay của Ngân hàng thương mại dịch vụ 21 1 7


Xem thêm: Ai Cũng Chê Quảng Cáo Bột Giặt Aba, Tổng Hợp Các Quảng Cáo Tvc Bột Giặt Aba

*
Nghiên cứu chuyển động cho vay của ngân hàng thương mại so với doanh nghiệp vừa và bé dại 75 789 7