Tụng Kinh A Di Đà Hằng Ngày Giúp Con Cháu Hạnh Phúc Muôn Đời

Trong Phật giáo thì gớm A Di Đà đó là một bạn dạng kinh rất phổ biến được truyền tụng từng ngày trong cuộc sống đạo của những Phật tử ở những nước Châu Á, nhất là ở Việt Nam.

Bạn đang xem: Tụng kinh a di đà hằng ngày giúp con cháu hạnh phúc muôn đời


Ý nghĩa của nhì chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà khởi đầu từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu bạn dạng Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu đuối của Đại Vô Lượng Thọ gớm (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch tự Phạn bản qua Hán bản.

Kinh A Di Đà (tiểu phiên bản Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu đuối của Đại Vô Lượng Thọ kinh (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ bỏ Phạn bản qua Hán bản. Phiên bản Kinh người viết sử dụng làm tư liệu tham khảo ở trên đây là phiên bản dịch của pháp môn sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, 1 trong những toàn tập Tịnh Độ dịch từ thời điểm năm 147 mang đến năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh cửa hàng Vô Lượng lâu (Amitayur - Dhyàna Sutra) cho ta biết nguyên lai của đạo giáo Tịnh độ vì Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, hoàng thái tử thành vương vãi Xá, nổi loạn chống lại vua thân phụ là Tần Bà Sa La cùng hạ ngục đơn vị vua này; hoàng hậu cũng trở nên giam vào một trong những nơi. Sau đó, vợ cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ xuất sắc đẹp hơn, nơi không có những tai biến xẩy ra như vậy.

Đức thế Tôn liền hiện thân trước khía cạnh bà với thị hiện cho thấy tất cả những Phật độ với bà lựa chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như buổi tối hảo, Phật bèn dạy dỗ bà cách tụng niệm về quốc độ này để sau cuối được thác sinh vào đó. Ngài dạy bà bởi giáo pháp riêng biệt của Ngài và đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả nhị giáo pháp sau cuối chỉ là một, điều này ta rất có thể thấy rõ theo phần nhiều lời Ngài dạy Tôn giả A Nan ở vị trí cuối của các bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài bác thuyết pháp này và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Triết lí này, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà". Quan điểm đó của kinh tiệm Vô Lượng thọ như ước ao nói lên học thuyết A Di Đà cùng nguồn gốc với đạo giáo Nguyên thủy, đều vì chưng Đức thay Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, bạn dạng dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học tập Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực tốt nhất trong Phật giáo

Ý nghĩa của kinh A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi chổ chính giữa mà hành trì, chứ không hề qua trung gian phương tiện đi lại giúp bọn họ đạt mang lại nhất chổ chính giữa bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh sử dụng nhiều công đức với được tất cả chư Phật hộ niệm. Khiếp này chuyển tải nội dung rất chuyên sâu do đức Phật mê say Ca Mâu Ni từ bỏ giảng nói. Phân biệt ý này đề nghị Hòa Thượng ưa thích Trí Quảng nói: “Niệm Phật không hẳn là kêu Phật. Đa số fan lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác cùng với kêu thương hiệu Phật. Xuyên suốt ngày bọn họ đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu thương hiệu Phật để vãng sinh thì không thể nào vãng sinh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trung khu mà hành trì, chứ không cần qua trung gian phương tiện đi lại giúp chúng ta đạt cho nhất trọng điểm bất loạn. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho sự vô thủy vô chung. Còn được gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, tốt pháp giới tạng thân.

Danh trường đoản cú Vô lượng, nếu biểu đạt xét theo không gian, sẽ là Vô lượng quang; nếu như trên cưng cửng vị thời gian, chính vậy Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) nếu như Phật được coi như là tiên phật "giáng hạ núm gian". Giả dụ Ngài được đánh giá như một người yêu Tát vẫn tiến lên Phật quả, thì Ngài là một trong những vị Phật đã thành, như người tình Tát nên Khổ (Đức Phật say đắm Ca Mâu Ni). Nói cách chính xác hơn, nếu họ mô tả một vị Phật dựa vào căn bạn dạng giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi cho một hài lòng về Phật, tức là Vô lượng quang hình tượng của trí thông minh giải bay (Phật trí); Vô lượng thọ hình tượng của đại định (tâm giải thoát), ở ngoài các vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang với Vô lượng thọ, cùng nhân giải pháp giác ngộ của trí tuệ với từ bi hết sức tận, toàn bộ chỉ giản dị và đơn giản là những lý giải về Vô lượng.

Nghiên cứu vớt về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng kinh A Di Đà Việt nghĩa

Chúng nhỏ nguyện mong đức Phật A Di Đà, thị từ bỏ chấn tích quang quẻ lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư mùi hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị một số loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam con gái thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc thoát mê đồ rất sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ, cùng nhân phương pháp giác ngộ của trí tuệ và từ bi khôn xiết tận, tất cả chỉ giản dị là những giải thích về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam tế bào tam mãn nhiều một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện rước lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo từ bỏ tánh làm lành,

Cùng pháp giới bọn chúng sinh,

Cầu Phật từ bỏ gia hộ,

Tâm người thương Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy dỗ khắp trời người,

Cha lành bình thường bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp cha kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật bọn chúng sanh tánh hay rỗng lặng.

Đạo thông cảm không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí trọng tâm Đảnh Lễ: Nam tế bào tận hư không, thay đổi pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền lành Thánh Tăng, hay trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm Đảnh Lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp chư tôn người tình Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật người tình Tát. (1 lạy) 

Chí trung khu Đảnh Lễ: Nam mô Tây Phương cực Lạc cầm giới, đại trường đoản cú đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán cụ Âm tình nhân Tát, Đại gắng Chí tình nhân Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương người tình Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng nhân tình tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư mùi hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội vớ diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện nay toàn thân.

Nam mô mùi hương Vân Cái người yêu Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật tình nhân Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi trung khu đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra vạc duệ số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phân phát sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cần trì địa rị dung nhan ni na, ba dạ ma na ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI ghê KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim con kiến văn đắc lâu trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Thọ trì khiếp Di Ðà

Trên đền tư ơn nặng,

Dưới cứu vãn khổ bố đường.

Xem thêm: Khẩu Trang Lọc Không Khí - Lg Puricare Ap300Awfa Giá Tốt

Nguyện cho tất cả những người thấy nghe

Ðều vạc lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi cực lạc

 Nam mô Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật nhân tình Tát (3 lần).

PHẬT NÓI khiếp A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: gần như là bậc A La Hán mọi bạn đều quen thuộc biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, đều vị đại môn đệ như thế. Với hàng Đại ý trung nhân Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề nhân tình Tát, Thường-Tinh-Tấn người thương tát… thuộc với các vị Đại người thương tát như thế và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại bọn chúng cùng cho dự hội.

Bấy giờ ông phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ trên đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là cực Lạc, trong nhân loại đó gồm đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó do sao thương hiệu là rất lạc? vị chúng sinh trong cõi đó không tồn tại bị mọi sự khổ, chỉ hưởng hồ hết điều vui, bắt buộc nước đó tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc bao gồm bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng hàng cây, đều bởi bốn chất báu bao quanh giáp vòng, vì thế nên nước kia tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi cực Lạc tất cả ao bởi bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đầy đủ tám công đức, lòng ao thuần sử dụng cát kim cương trải có tác dụng đất. Tiến thưởng bạc, lưu ly, ca sỹ pha lê hiệp thành hồ hết thềm, mặt đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường tất cả lầu gác cũng đầy đủ nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao có hoa sen bự như bánh xe: hoa nhan sắc xanh thời tia nắng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, dung nhan đỏ thời ánh nắng đỏ, nhan sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi nước của ông phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, hôm mai sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Bọn chúng sanh trong cõi đó thường vào tầm khoảng sáng sớm, mọi lấy đãy hoa đựng đông đảo hoa giỏi đem cúng dường mười muôn ức tiên phật ở phương khác, cho giờ ăn uống liền trở về bổn quốc ăn uống cơm hoàn thành đi khiếp hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thông thường có những như thể chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu giờ đồng hồ hòa nhã.

Tiếng chim kia diễn nói hầu như pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người yêu đề phần, chén bát thánh đạo phần.. Chúng sanh vào cõi kia nghe tiếng chim dứt thảy đa số niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống như chim đó thiệt là vì tội báo sanh ra. Vì sao? vì chưng cõi của ông phật đó không tồn tại ba con đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên con đường dữ còn không tồn tại huống gì lại sở hữu sự thật. đông đảo giống chim đó là vì đức Phật A Di Đà muốn khiến cho tiếng pháp được tuyên lưu giữ mà biến chuyển hóa làm nên đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! trong cõi nước của ông phật đó, gió vơi thổi động các hàng cây báu và cồn mành lưới báu, làm cho vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn lắp thêm nhạc đồng một thời gian hòa chung. Người nào nghe giờ đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của ông phật đó thành tích công đức trang nghiêm nhường ấy.

Xá-Lợi-Phất! nơi ý ông nghĩ về sao? Đức Phật đó vày sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại chính vì vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống thọ vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, bắt buộc hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, đã làm được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại tiên phật đó tất cả vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử rất nhiều là bực A La Hán, chẳng yêu cầu tính đếm mà có thể biết được, hàng ý trung nhân tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của ông phật đó thành công công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại vào cõi rất lạc, các chúng sinh vãng sinh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có tương đối nhiều vị bực nhất sanh bửa xứ, số đó vô cùng đông, chẳng buộc phải tính đếm cơ mà biết được, chỉ rất có thể dùng số vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ để nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! chúng sanh như thế nào nghe gần như điều bên trên đây, yêu cầu phải vạc nguyện mong sanh về nước đó. Vì chưng sao? bởi đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà lại được sinh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam giới tử, thiện chị em nhân làm sao nghe nói đức phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc cha ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời tín đồ đó mang đến lúc lâm thông thường đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân sinh sống trước tín đồ đó. Tín đồ đó cơ hội chết tinh thần không điên đảo, ngay lập tức được vãng sanh về cõi nước rất Lạc của tiên phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy bao gồm sự tiện ích ấy nên nói hầu như lời như thế.

Nếu có chúng sinh nào, nghe phần đa lời trên đó, cần phải phạt nguyện sanh về cõi nước cực Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta lúc này ngợi khen công đức ích lợi chẳng thể suy nghĩ bàn của tiên phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như vậy đều nghỉ ngơi tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi Tam thiên Đại thiên nhưng mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số đông đảo đức Phật như thế, các tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Tây, tất cả đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số phần đông đức Phật như thế, phần nhiều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải cần tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! quả đât phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số phần lớn đức Phật như thế, mọi tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! quả đât phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, số đông tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải cần tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.