Mũ bảo hiểm yohe 970

Mũ bảo hiểm Yohe 970 có phong cách thiết kế năng động, hiện đại, tương đối nhỏ dại gọn. Màu sắc đa dạng, bí quyết phối color sơn mạnh dạn mẽ, đẹp mắt


Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001010","variation_description":"","variation_id":4930,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001011","variation_description":"","variation_id":4931,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001012","variation_description":"","variation_id":4932,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001013","variation_description":"","variation_id":4933,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-black-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xxl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0633_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0633_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2862,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001014","variation_description":"","variation_id":4934,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"s","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001015","variation_description":"","variation_id":4935,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001016","variation_description":"","variation_id":4936,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001017","variation_description":"","variation_id":4937,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001018","variation_description":"","variation_id":4938,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"20-glossy-white-thunder","attribute_pa_kich-thuoc":"xxl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"img_0629_copy_copy.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/img_0629_copy_copy-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2858,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001194","variation_description":"","variation_id":4941,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"22-gloss-black-106","attribute_pa_kich-thuoc":"l","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2854,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001195","variation_description":"","variation_id":4942,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"22-gloss-black-106","attribute_pa_kich-thuoc":"xl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2854,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001196","variation_description":"","variation_id":4943,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac":"22-gloss-black-106","attribute_pa_kich-thuoc":"xxl","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1200000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","caption":"","url":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","alt":"mu0169 bu1ea3o hiu1ec3m fullface yohe 970","src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg","srcset":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-300x300.jpg 300w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-400x400.jpg 400w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-800x800.jpg 800w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-280x280.jpg 280w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-768x768.jpg 768w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-1536x1536.jpg 1536w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg 250w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg 100w, https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg 1984w","sizes":"(max-width: 300px) 100vw, 300px","full_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969.jpg","full_src_w":1984,"full_src_h":1984,"gallery_thumbnail_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://metoprololfast.com/wp-content/uploads/2020/06/glossy_rock_star_c437155a3cb14c38b9f47e1ce7e01969-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":300,"src_h":300,"image_id":2854,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,200,000₫
Liu00ean hu1ec7","sku":"SP001197","variation_description":"","variation_id":4944,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu sắc20# Glossy black Thunder20# Glossy trắng Thunder22# Gloss đen 106
Kích thướcSMLXLXXLXóa

Mã: N/ADanh mục: YOHETừ khóa: fullface, fullface 2 kính, fullface 970, fullface giá rẻ, fullface yohe, mũ 2 kính, mũ nguyên đầu giá chỉ rẻ, yohe 970

*

MŨ BẢO HIỂM YOHE 970

Mũ bảo đảm Yohe 970 có thiết kế năng động, hiện tại đại, tương đối nhỏ dại gọn. Đặc biệt màu sắc đa dạng, cách phối color sơn mạnh dạn mẽ, đầy đậm chất ngầu vừa đảm bảo bình yên vừa đem đến vẻ quanh đó chất lừ cho tất cả những người đội.

Bạn đang xem: Mũ bảo hiểm yohe 970

Vỏ mũ:

Vỏ bởi nhựa ABS nguyên sinh đáp ứng nhu cầu độ an ninh cao, vừa có hào kiệt chịu va đập xuất sắc và kháng xuyên thủng cao. Các bước sản xuất vỏ mũ trả chỉnh:

Lót mũ

Vải lót bên trong mũ Yohe 970 được cách xử trí kháng khuẩn, hút ẩm tốt, ôm trọn vùng đầu tạo cảm giác êm ái và thoải mái. Đặc biệt có thể dỡ rời để lau chùi sau thời hạn sử dụng.

*

Đặc biệt có thể tháo rời để dọn dẹp vệ sinh sau thời gian sử dụng.

*

Kính chắn

Mũ bảo đảm Fullface Yohe 970 gồm kính chắn ở phía không tính và có thể nâng cấp cho thêm kính màu buổi tối chống nắng nghỉ ngơi phía bên phía trong nón, giúp tăng tài năng quan sát cho những người dùng lúc đi trong đk nắng chói. Kính trong suốt bên phía ngoài kết phù hợp với kính color tối bên phía trong thích hợp cho cả khi đi đường ngày tốt đêm

Chốt kính trong được thiết kế với ngay bên hông dưới dạng chốt gạt, giúp fan đội dễ dàng điều chỉnh ngay cả khi đeo bức xúc tay lái xe

*

Hệ thống thông khí

Hệ thống thông khí được thiết kế với thông minh, bao hàm 2 lỗ thông khí vùng phía đằng trước đón gió vào, 1 lỗ thông gió bự phía sau đuôi để thoát khí, phía bên trong nón còn có các rãnh nhằm luồng khí qua.

Xem thêm: Cách Giao Tiếp Hàng Ngày Thông Dụng, 11 Cách Giúp Bạn Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tại Nhà

*

Thông gió vùng phía đằng trước hàm, kết phù hợp với chắn mũi, góp không khí lưu giữ thông đồng thời điều phối hơi thở, tránh tình trạng đọng sương có tác dụng mờ kính

*

*

Dây viền bởi nhựa dẻo, ôm ngay cạnh form mũ tạo ra tính thẩm mỹ, vừa sút trầy.

Dây khóa

Khóa an toàn, chịu lực, bền vững và dễ dàng thao tác, chịu được lực căng lên đến 60kg.

*

Lớp sơn phủ kiên cố chắn, tất cả độ kết dính tốt, chất lượng độ bền cao.

Thông Số Kỹ Thuật:

Thương hiệuYOHE
Trọng lượng1350 ± 50 gram (không bao gồm phụ kiện)
Tốc độ≤80km/h
Chất liệuABS nguyên sinh
KhóaMicro lock
Phụ kiện đương nhiên mũ:Túi đựng mũThùng carton đựng mũ

Hướng dẫn đo vòng đầu, chọn size mũ phù hợp:

*

Hướng dẫn vệ sinh mũ đúng cách: 


*

Hướng dẫn đội fullface đúng cách:


Mua thêm kính dự trữ các màu sắc Vàng/ Trong/ Khói

Review mũ Yohe 970 và chỉ dẫn tháo gắn kính mũ Yohe 970:


Màu sắcKích thước

20# Glossy đen Thunder, 20# Glossy trắng Thunder, 22# Gloss black 106, Daruma

S, M, L, XL, XXL


Hãy là người trước tiên nhận xét “Mũ Fullface Yohe 970” Hủy

Bạn đề xuất bđăng nhập để gửi tấn công giá.