Bạn có thể kết nối thiết bị (ví dụ: smartphone hoặc máy tính bảng) tới máy in bằng nhị phương thức sau.

Bạn đang xem: Máy in không dây canon

Kết nối ko dây (kết nối thiết bị qua bộ định tuyến không dây)Kết nối không dây trực tiếp (kết nối thiết bị sử dụng Trực tiếp không dây)

Phần này tế bào tả Trực tiếp ko dây, cho phép bạn in hoặc quét bằng cách kết nối trực tiếp thiết bị tới máy in.

Thực hiện theo quy trình dưới trên đây để sử dụng Trực tiếp ko dây.

Chuẩn bị máy in.

Chuẩn bị thiết bị để kết nối với máy in.

In/Quét.

Quan trọng

Bạn có thể cùng lúc kết nối tới 5 thiết bị với máy in.

Kiểm tra các hạn chế sử dụng và chuyển máy in sang Trực tiếp ko dây.

Lưu ý

Để tìm hiểu chi tiết về cách vậy đổi cài đặt máy in thành kết nối mạng LAN không dây, tham khảo phần sau.


Thay đổi cài đặt Máy in để sử dụng Trực tiếp ko dây

Nhấn nút Thiết lập(Setup).

Màn hình menu thiết lập(Setup menu) hiển thị.

Chọn Cài đặt thiết bị(Device settings) rồi nhấn nút OK.

Chọn Cài đặt mạng LAN(LAN settings) rồi nhấn nút OK.

Chọn Tr.t ko dây(Wireless Direct) rồi nhấn nút OK.

Chọn Chuyển Tr.t ko dây(Switch WL Direct) rồi nhấn nút OK.

Chọn Có(Yes) rồi nhấn nút OK.

Khi cài đặt hoàn tất, màn hình Th.t bộ đtuyến ko dây(Wireless router info) hiển thị.

Chọn Hoàn tất(Done) rồi nhấn nút OK.

Trực tiếp ko dây bật và thiết bị có thể được kết nối ko dây với máy in.

Lưu ý

Bạn có thể kiểm tra các mục sau bên trên màn hình Th.t bộ đtuyến ko dây(Wireless router info). Sử dụng nút

*
*
để chọn mục muốn kiểm tra rồi nhấn nút OK.

SSID: Mã định danhGiao thức bảo mật(Security protocol): Cài đặt bảo mật và mật khẩuTêntbị Tr.t ko dây(WL Direct dev. Name): tên máy in hiển thị trên thiết bị tương thích Wi-Fi Direct

Mật khẩu là bắt buộc lúc kết nối thiết bị với máy in. Tùy thuộc vào thiết bị bạn vẫn sử dụng, ko bắt buộc phải có mật khẩu.

Khi bạn kết nối một thiết bị tương thích Wi-Fi Direct với máy in, chọn tên máy in từ thiết bị của bạn.

Để tìm hiểu chi tiết về cách cập nhật mã định danh (SSID) và cài đặt bảo mật, tham khảo phần sau.


Thay đổi cài đặt của thiết bị và kết nối thiết bị đó với Máy in

Bật giao tiếp không dây trên thiết bị của bạn.

Bật "Wi-Fi" trên thực đơn "Cài đặt" của thiết bị.

Để tìm hiểu thêm về việc bật giao tiếp ko dây, coi hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

Chọn "DIRECT-XXXX-G4010series" ("X" đại diện mang đến ký tự chữ và số) từ danh sách hiển thị trên thiết bị của bạn.

Lưu ý

Nhập mật khẩu.

Thiết bị của bạn được kết nối với máy in.

Lưu ý

Bạn có thể kiểm tra mật khẩu bằng cách in cài đặt mạng từ máy in.

Tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, không bắt buộc phải có mật khẩu.

Nếu thiết bị tương thích Wi-Fi Direct được đặt là ưu tiên bằng Wi-Fi Direct và thiết bị đã kết nối với máy in, máy in sẽ hiển thị màn hình xác nhận hỏi bạn có cho phép thiết bị kết nối với máy in giỏi không.

Đảm bảo thương hiệu trên màn hình LCD giống như thương hiệu thiết bị giao tiếp ko dây của bạn và chọn Có(Yes).


In/Quét bằng Trực tiếp không dây

Sau khi kết nối thiết bị và máy in, bắt đầu in/quét từ ứng dụng bên trên thiết bị của bạn.

Lưu ý

Để tìm hiểu thêm về việc in hoặc quét từ một thiết bị qua mạng LAN ko dây, tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị hoặc ứng dụng.

Bạn có thể in/quét từ điện thoại cảm ứng thông minh hoặc máy tính bảng bằng cách cài đặt Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Tải ứng dụng từ tiện ích Store và Google Play.


Thay đổi cài đặt Trực tiếp ko dây

Thay đổi cài đặt mang đến Trực tiếp không dây theo quy trình mặt dưới.

Nhấn nút Thiết lập(Setup).

Màn hình thực đơn thiết lập(Setup menu) hiển thị.

Chọn Cài đặt thiết bị(Device settings) rồi nhấn nút OK.

Chọn Cài đặt mạng LAN(LAN settings) rồi nhấn nút OK.

Chọn Tr.t ko dây(Wireless Direct) rồi nhấn nút OK.

Chọn mục cài đặt rồi nhấn nút OK.

Thay đổi tên(SSID)(Change name (SSID))

Cập nhật mã định danh (SSID) mang đến Trực tiếp ko dây hoặc tên máy in hiển thị trên thiết bị tương thích Wi-Fi Direct.

Thiết lập thủ công(metoprololfast.com setup)

Chọn Thiết lập thủ công(metoprololfast.com setup) rồi nhấn nút OK.

Nhập tên máy in mới rồi nhấn nút OK.

Xác nhận nội dung đã nhập và nhấn nút OK.

Thiết lập tự động(Auto setup)

Chọn Thiết lập tự động(Auto setup) rồi nhấn nút OK.

Chọn Có(Yes) rồi nhấn nút OK.

Chọn Hoàn tất(Done) rồi nhấn nút OK.

Nếu bạn chọn SSID và nhấn nút OK, bạn có thể kiểm tra mã định danh (SSID) đã cập nhật.

Thay đổi mật khẩu(Change password)

Thiết lập thủ công(metoprololfast.com setup)

Chọn Thiết lập thủ công(metoprololfast.com setup) rồi nhấn nút OK.

Nhập mật khẩu mới rồi nhấn nút OK.

Thiết lập tự động(Auto setup)

Chọn Thiết lập tự động(Auto setup) rồi nhấn nút OK.

Chọn Có(Yes) rồi nhấn nút OK.

Chọn Hoàn tất(Done) rồi nhấn nút OK.

Nếu bạn chọn Giao thức bảo mật(Security protocol) nạm vì Hoàn tất(Done), bạn có thể kiểm tra mật khẩu đã cập nhật.

Xác nhận yêu cầu(Confirm request)

Để hiển thị màn hình xác nhận lúc một thiết bị tương thích Wi-Fi Direct vẫn kết nối với máy in, chọn Có(Yes) và nhấn nút OK.

Quan trọng

Để tránh truy nhập trái phép, chúng tôi khuyên răn bạn không nên thay đổi cài đặt ngoài mặc định.

Lưu ý

Nếu bạn thế đổi cài đặt Trực tiếp không dây của máy in, bạn cũng phải nắm đổi cài đặt bộ định tuyến ko dây của thiết bị.

Xem thêm: Mua Chăn Lông Cừu Siêu Nhẹ, Chăn Lông Cừu Siêu Mềm Mịn (2M X 2M3)


Thay đổi cài đặt máy in để sử dụng Mạng LAN không dây

Thực hiện theo quy trình dưới đây để rứa đổi cài đặt máy in để sử dụng mạng LAN không dây.