Lời bài hát xa vắng

Ngày anh xa vắng tanh em ko trang điểm đợi chờ. Gần như đêm gió giá buốt đầu hè, khuê chống ủ bí mật tâm tư. Nhìn từng phân tử mưa sa, yêu mến đời biển cả sầu bao la. Để cho hoa lá héo khô, lỡ cung ái ân xuân thì. Ngày anh xa vắng tanh phấn son xếp lại chẳng dùng. Trắng tối đối ngọn đèn tàn, trăng mờ giá buốt giấc cô miên. Đợi nam giới một hai năm hay là cả đời xuân xanh. Ngày nao đầu trộn tuyết sương vẫn mong muốn tái ngộ một lần. Cánh mày râu đi chinh chiến đau khổ rừng khuya. Là mong thành công vai sở hữu vòng hoa. Còn em khuya sớm chăm lo miền quê. Mang đến lúa lên ngôi hai mùa, sống và cống hiến cho tình yêu cố kỉnh hệ. Ngày anh xa vắng tóc buông giữ lại vẹn lời thề. Ước ý muốn ngấn lệ ngày về thay làn nước mắt khi đi. Vày trời làm phong ba nên đời gặp lại chia ly. Lệ rơi nhiều hơn thế nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng vừa.

Bạn đang xem: Lời bài hát xa vắng


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Caribe Cướp Biển Jack La Bàn Của Jack Sparrow, Cướp Biển Caribbean

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.