gồm có cánh buồm lạc hướng tâm hồn dạt sóng ra đi Lênh đênh sông hồ để bến mong đợi từ bao năm qua Sao đi đi mãi ko lạnh con tim Cho đây thương đấy, khi nào thôi quên Ai nhớ tra cứu ai vào giấc êm đềm tha thiết call tên. Chim xưa lưu giữ rừng, như trời lưu giữ sao, như bản thân nhớ nhau. Đêm nghe gió lộng, thương cho lá rụng sầu nghiêng nghiêng bóng. Đường đời muôn tên, sông hồ nước lắm bến có một niềm tin, bao la mây chiều, câu ca muôn điệu.Trăng nghìn đời chiếu duy nhất tình yêu. Gồm có cánh buồm đưa bến tảo về, về cùng với quê hương. Phương Nam mong chờ giờ vẫn neo bờ mừng hoen đôi mi.Mây dăng dăng lối đến chiều nay mưa Cây nhiều bến cũ, nhỏ đò năm xưa Sông nước thong thả ca khúc mong đợi xin ghép vào thơ.


Bạn đang xem: Lời bài hát cánh buồm chuyển bến


Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tổng Hợp 25 Mẫu Nhà Ống Cấp 4 Mái Tôn Đẹp Cho Gia Đình Ở Nông Thôn

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.