Ngôn ngữ: Chữ HánThể thơ: Ngũ ngôn cổ phongThời kỳ: Hán1 bài xích trả lời: 1 bản dịch3 tín đồ thích: Dao Anh Thu, tè Nguyệt Cát, phương hạnhTừ khoá: nhạc che (218)
- Đại phong ca (Lưu Bang)- thanh thản điệu kỳ 3 (Lý Bạch)- Tái thượng khúc kỳ 1 (Tạ Trăn)- Tòng quân hành (Trương Ngọc Nương)- Tử Dạ xuân ca kỳ 10 (Khuyết danh Trung Quốc)
*

*

焦仲卿妻-第一段

孔雀東南飛,五里一徘徊。「十三能織素,十四學裁衣,十五彈箜篌,十六誦詩書。十七為君婦,心中常苦悲。君既為府吏,守節情不移。雞鳴入機織,夜夜不得息。三日斷五匹,大人故嫌遲。非為織作遲,君家婦難為。妄不堪驅使,徒留無所施。便可白公姥,及時相遣歸。」府吏得聞之,堂上啟阿母:「兒已薄祿相,幸復得此婦。結髮同枕席,黃泉共為友。共事二三年,始爾未為久。女行無偏斜,何意致不厚?」阿母謂府吏:「何乃太區區!此婦無禮節,舉動自專由。吾意久懷忿,汝豈得自由?東家有賢女,自名秦羅敷。可憐體無比,阿母為汝求。便可速遣之,遣去慎莫留!」府吏長跪告,伏惟啟阿母:「今若遣此婦,終老不復取!」阿母得聞之,槌床便大怒:「小子無所畏,何敢助婦語!吾已失恩義,會不相從許!」

Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ độc nhất đoạn

Khổng tước đông phái mạnh phi,Ngũ lý tốt nhất bồi hồi.“Thập tam năng chức tố,Thập tứ học tập tài y,Thập ngũ lũ không hầu,Thập lục tụng Thi, Thư.Thập thất vi quân phụ,Tâm trung thường khổ bi.Quân ký kết vi bao phủ lại,Thủ tiết tình bất di.Kê minh nhập cơ chức,Dạ dạ bất đắc tức.Tam nhật đoạn ngũ thất,Đại nhân thế hiềm trì.Phi vi chức tác trì,Quân gia phụ nan vi.Vọng bất kham quần thể sứ,Đồ giữ vô sở thi.Tiện khả bạch công mụ,Cập thì tương khiển quy.”Phủ lại đắc văn chi,Đường thượng khởi a mẫu:“Nhi dĩ bạc lộc tướng,Hạnh phục đắc thử phụ.Kết phát đồng chẩm tịch,Hoàng tuyền cùng vi hữu.Cộng sự nhị tam niên,Thuỷ nhĩ vị vi cửu.Nữ hạnh vô thiên tà,Hà ý trí bất hậu?”A mẫu mã vị phủ lại:“Hà nãi thái khu vực khu!Thử phụ vô học tiết,Cử hễ tự chuyên do.Ngô ý cửu hoài phẫn,Nhữ khởi đắc từ do?Đông gia hữu nhân hậu nữ,Tự danh Tần La Phu.Khả liên thể vô tỷ,A chủng loại vi nhữ cầu.Tiện khả tốc khiển chi,Khiển khứ thận mạc lưu!”Phủ lại ngôi trường quỵ cáo,Phục duy khởi a mẫu:“Kim nhược khiển test phụ,Chung lão bất phục thủ!”A chủng loại đắc văn chi,Chuỳ sàng một thể đại nộ:“Tiểu tử vô sở uý,Hà cảm trợ phụ ngữ!Ngô dĩ thất ân nghĩa,Hội bất tương tòng hứa!”


焦仲卿妻-第一段Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ tốt nhất đoạnVợ Tiêu Trọng Khanh - Đoạn 1

孔雀東南飛,Khổng tước đoạt đông nam giới phi,

五里一徘徊。Ngũ lý tuyệt nhất bồi hồi.

Bạn đang xem: Khổng tước đông nam phi

「十三能織素,“Thập tam năng chức tố,

十四學裁衣,Thập tứ học tập tài y,

十五彈箜篌,Thập ngũ lũ không hầu,

十六誦詩書。Thập lục tụng Thi, Thư.

十七為君婦,Thập thất vi quân phụ,

心中常苦悲。Tâm trung hay khổ bi.

君既為府吏,Quân cam kết vi phủ lại,

守節情不移。Thủ ngày tiết tình bất di.

雞鳴入機織,Kê minh nhập cơ chức,

夜夜不得息。Dạ dạ bất đắc tức.

三日斷五匹,Tam nhật đoạn ngũ thất,

大人故嫌遲。Đại nhân nuốm hiềm trì.

非為織作遲,Phi vi chức tác trì,

君家婦難為。Quân gia phụ nan vi.

妄不堪驅使,Vọng bất kham khu vực sứ,

徒留無所施。Đồ giữ vô sở thi.

便可白公姥,Tiện khả bạch công mụ,

及時相遣歸。」Cập thì tương khiển quy.”

府吏得聞之,Phủ lại đắc văn chi,

堂上啟阿母:Đường thượng khởi a mẫu:

「兒已薄祿相,“Nhi dĩ bội bạc lộc tướng,

幸復得此婦。Hạnh phục đắc thử phụ.

結髮同枕席,Kết phạt đồng chẩm tịch,

黃泉共為友。Hoàng tuyền cùng vi hữu.

共事二三年,Cộng sự nhị tam niên,

始爾未為久。Thuỷ nhĩ vị vi cửu.

女行無偏斜,Nữ hạnh vô thiên tà,

何意致不厚?」Hà ý trí bất hậu?”

阿母謂府吏:A mẫu vị bao phủ lại:

「何乃太區區!“Hà nãi thái quần thể khu!

此婦無禮節,Thử phụ vô học tiết,

舉動自專由。Cử hễ tự chuyên do.

吾意久懷忿,Ngô ý cửu hoài phẫn,

汝豈得自由?Nhữ khởi đắc trường đoản cú do?

東家有賢女,Đông gia hữu hiền nữ,

自名秦羅敷。Tự danh Tần La Phu.

可憐體無比,Khả liên thể vô tỷ,

阿母為汝求。A mẫu vi nhữ cầu.

Xem thêm: Vali American Tourister Giảm Giá, Vali Du Lịch American Tourister

便可速遣之,Tiện khả tốc khiển chi,

遣去慎莫留!」Khiển khứ thận mạc lưu!”

府吏長跪告,Phủ lại trường quỵ cáo,

伏惟啟阿母:Phục duy khởi a mẫu:

「今若遣此婦,“Kim nhược khiển demo phụ,

終老不復取!」Chung lão bất phục thủ!”

阿母得聞之,A mẫu đắc văn chi,

槌床便大怒:Chuỳ sàng nhân tiện đại nộ:

「小子無所畏,“Tiểu tử vô sở uý,

何敢助婦語!Hà cảm trợ phụ ngữ!

吾已失恩義,Ngô dĩ thất ân nghĩa,

會不相從許!」Hội bất tương tòng hứa!”


Bài ca này đầu tiên được thấy trong Ngọc đài tân vịnh do Từ Lăng 徐陵 tín đồ nước è cổ ở phái nam triều biên soạn, đề là Cổ thi vi Tiêu Trọng Khanh thê tác 古詩為焦仲卿妻作 (Bài cổ thi có tác dụng thay bà xã Tiêu Trọng Khanh), lời từ viết: “Hán mạt kiến An trung, Lư Giang tủ tiểu lại Trọng Khanh thê lưu thị, vị Trọng Khanh mẫu mã sở khiển, trường đoản cú thệ bất giá. Kỳ gia bức chi, nãi một thuỷ nhi tử. Khanh văn chi, diệc từ bỏ ải ư đình thụ. Thời nhân mến chi, vi thi vân nhĩ” 漢末建安中,廬江府小吏仲卿妻劉氏,為仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃沒水而死。卿聞之,亦自縊於庭樹。時人傷之,為詩云爾 (Năm loài kiến An đời Hán mạt, đái lại tủ Lư Giang là Trọng Khanh có bà xã họ Lưu, vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi, thề ko tái giá. Bị công ty bức ép, khiêu vũ xuống nước từ vẫn. Khanh nghe tin, cũng tự thắt cổ làm việc cây trước sân. Có người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại).Nhạc lấp thi tập xếp bài bác này vào Tạp khúc ca từ, đề là Tiêu Trọng Khanh thê 焦仲卿妻. Hậu nhân hay sử dụng câu đầu có tác dụng đề nên còn được gọi là Khổng tước đoạt đông nam phi 孔雀東南飛.Căn cứ vào một trong những phong tục và địa danh dùng trong bài bác thơ, như “thanh lư” được sử dụng trong hôn lễ chỉ bao gồm ở Bắc triều, cùng “Giao, Quảng” thì quảng châu chỉ bao gồm từ đời Tam quốc, nên có thuyết cho rằng bài thơ này được viết sau năm con kiến An (196-219). Mặc dù nhiên, căn cứ vào phong cách toàn bài, phần nhiều đều thừa nhận rằng đó là một bài xích dân ca đời Hán, trong quy trình lưu truyền cần thiết tránh khỏi bị chuyển đổi hoặc thêm thắt. Bài dài 1775 chữ, được chia làm bốn đoạn, là bài xích thơ từ bỏ sự đỉnh tối đa cả về nghệ thuật lẫn bốn tưởng vào nhạc lấp đời Hán.Đoạn 1 kể về cuộc sống đời thường của Lan chi khi làm cho dâu nhà họ Tiêu cho đến lúc bị đuổi.
Xếp theo: Ngày gửiMới cập nhật

Trang một trong những tổng hàng đầu trang (1 bài bác trả lời)<1>


*

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khổng tước đoạt đông phái mạnh bay,Năm dặm lại bồi hồi.“Mười tía biết dệt lụa,Mười tứ học cắt may.Mười lăm gảy ko hầu,Mười sáu phát âm Thi, Thư.Mười bảy về làm vợ,Tâm sầu khổ ai bi.Chàng thân làm che lại,Thủ tiết lòng bất di.Gà gáy ngồi dệt vải,Đêm đêm vẫn miệt mài.Ba ngày năm thước lụa,Mẹ trách chẳng cấp tốc tay.Nào bắt buộc thiếp dệt chậm,Dâu nhà đại trượng phu khó thay.Thiếp không cam không đúng khiến,Ở lại làm những gì đây.Tiện cớ thưa với mẹ,Đuổi về, đành đi ngay.”Phủ lại vừa nghe hết,Lên gặp mẹ giãi bày:“Tướng của bé ít lộc,Có vợ hiền thiệt may.Kết tóc cùng chăn gối,Suối quà chẳng phân tách tay.Hai, tía năm bình thường sống,Chưa thể nói là dài.Phẩm hạnh ko thiên lệch,Sao đối xử bạc đãi thay?”Mẹ trả lời phủ lại:“Ngươi nào biết được những gì đây!Vợ mày vô lễ tiết,Tự chuyên việc bé dại to.Từ lâu ta đang giận,Ngươi há được từ bỏ do?Mé đông có hiền nữ,Tên là Tần La Phu.Đáng yêu ai sánh được,Ta vày ngươi mang đến cầu.Nhân tiện phải sớm đuổi,Nhất định bắt buộc lưu!”Phủ lại quỳ gối mãi,Cúi rạp trước chị em thưa:“Nếu nay cơ mà đuổi vợ,Đến già chẳng đem ai!”Mẹ nghe lời thưa thốt,Vỗ sập giận dưng đầy:“Tiểu tử do dự sợ,Sao dám nói lời này!Ta ơn nghĩa đã tuyệt,Quyết bắt buộc chiều mày!”