Kệ bày bán trái cây, hoa quả được áp dụng rất phổ biến trong các siêu thị thực phẩm sạch giỏi những ẩm thực lớn bé dại trên cả nước. Giá của các loại kệ này còn có tính đặc điểm riêng với công năng sử dụng trọn vẹn độc lập.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Thông tin contact tư vấn và đặt hàng