Hướng dẫn sử dụng pfsense

Một khối hệ thống Cloud Server hoàn hảo không thể thiếu tường lửa. Với pfSense là nền tảng gốc rễ Firewall xứng đáng để bạn cài đặt cho sever của mình.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ở bối cảnh tiếp theo, chúng ta nhập vào thông tin theo yêu cầu bao hàm Hostname, tên domain, Primary DNS server, Secondary DNS server. Sau khi điền tương đối đầy đủ thông tin chúng ta chọn “Next” để tiếp tục.

Ở màn hình hiển thị kế tiếp, các bạn chọn Time zone mang lại pfSense sau đó dấn “Next” nhằm tiếp tục.