HỌC TỐT SINH HỌC 12

Bài viết này họ cùng ôn lại phương pháp tính khoảng cách giữa 2 điểm, tự điểm tới con đường thẳng, qua đó vận...

Bạn đang xem: Học tốt sinh học 12

Toán hình 10 giải pháp tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng song songThật vậy, trường hợp cho hai đường thẳng (d1) và (d2) tuy nhiên song...
*

Ôn tập chương I Hình học tập 9 gọn gàng và cụ thể nhất là tâm huyết biên biên soạn của nhóm ngũ giáo viên dạy giỏi...
*

Hình học 9 một vài hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông là tận tâm biên soạn của đội ngũ giáo...
*

Hình học lớp 8 bài 12 hình vuông ngắn gọn gàng và chi tiết nhất được biên soạn từ nhóm ngũ thầy giáo dạy tốt môn...
*

Hình học lớp 8 bài 9 Hình chữ nhật ngắn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ cô giáo dạy xuất sắc môn...
*

Hình học 8 bài bác 8 Đối xứng trọng tâm ngắn gọn và chi tiết nhất được soạn từ nhóm ngũ thầy giáo dạy giỏi môn...

Xem thêm: Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra 5G Chính Hãng, Mỹ Giá Samsung Galaxy S20 Ultra

Hình học lớp 8 bài 7 Hình bình hành gọn nhẹ và bỏ ra tiết được biên soạn từ team ngũ cô giáo dạy giỏi môn...
Hình học tập lớp 8 bài 6 Đối xứng trục gọn gàng và chi tiết nhất được soạn từ nhóm ngũ gia sư dạy giỏi...
Hình học tập 6 bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết thêm độ dài chi tiết nhất được soạn từ team ngũ gia sư dạy giỏi...
Ôn tập chương 2 hình học tập 7 thắc mắc và bài xích tập do đội ngũ thầy giáo dạy giỏi môn toán trên cả nước biên...
Luyện tập trang 137 Hình học tập lớp 7 giải bài tập bỏ ra tiết do nhóm ngũ giáo viên dạy giỏi môn toán bên trên toàn quốc...
Hình học 7 những trường hợp cân nhau của tam giác vuông dễ hiểu do đội ngũ gia sư dạy tốt môn toán trên toàn...
Hình học tập lớp 7 bài bác 7 Định lý Pytago ngắn và chi tiết nhất do nhóm ngũ cô giáo dạy giỏi môn toán trên toàn...
Hình học lớp 7 bài xích 6 Tam giác cân ngắn gọn và chi tiết nhất bởi vì đội ngũ thầy giáo dạy giỏi môn toán...

Soạn Sinh 12 tổng hợp vừa đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học tập 12, những bài giải sinh 12 chi tiết duy nhất giúp các bạn học giỏi sinh học lớp 12


PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Gen, mã dt và quá trình nhân song ADNBài 2. Phiên mã và dịch mãBài 3. Điều hòa vận động genBài 4. Đột trở nên genBài 5. Nhiễm nhan sắc thể và tự dưng biến cấu tạo nhiễm dung nhan thểBài 6. Đột biến con số nhiễm nhan sắc thểBài 7: Thực hành: quan lại sát những dạng bất chợt biến con số nhiễm sắc thể bên trên tiêu phiên bản cố định và trên tiêu bạn dạng tạm thời

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 8. Quy nguyên lý Menđen : Quy lao lý phân liBài 9. Quy chế độ Menđen: Quy mức sử dụng phân li độc lậpBài 10. Tương tác gen và tác động ảnh hưởng đa hiệu của genBài 11. Link gen với hoán vị genBài 12. Di truyền link với giới tính với di truyền quanh đó nhânBài 13. Ảnh tận hưởng của môi trường lên sự thể hiện của genBài 14. Thực hành: Lai giốngBài 15. Bài bác tập chương I và chương II

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 16. Cấu tạo di truyền của quần thểBài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 18. Lựa chọn giống đồ vật nuôi và cây xanh dựa bên trên nguồn biến dạng tổ hợpBài 19. Tạo nên giống bằng phương thức gây thốt nhiên biến và công nghệ tế bàoBài 20. Chế tạo ra giống mới nhờ công nghệ gen


CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 21. Dt y họcBài 22. Bảo đảm an toàn vốn gen của loài fan và một trong những vấn đề làng hội của di truyền họcBài 23. Ôn tập phần dt học

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài 24. Các dẫn chứng tiến hóaBài 25. Lý thuyết Lamac với học thuyết ĐacuynBài 26. Lý thuyết tiến hóa tổng vừa lòng hiện đạiBài 27. Quy trình hình thành quần thể thích hợp nghiBài 28. LoàiBài 29. Quá trình hình thành loàiBài 30. Quy trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31. Tiến hóa lớn

CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 32. Bắt đầu sự sốngBài 33. Sự cải tiến và phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34. Sự tạo nên loài người

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 35. Môi trường sống cùng các nhân tố sinh tháiBài 36. Quần thể sinh vật dụng và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 37. Các đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh vậtBài 38. Các đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh đồ gia dụng (tiếp theo)Bài 39. đổi thay động con số cá thể của quần thể sinh vật

CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 40. Quần xóm sinh vật và một vài đặc trưng cơ bản của quần xãBài 41. Diễn cầm sinh thái

CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 42. Hệ sinh tháiBài 43. Hội đàm vật chất trong hệ sinh tháiBài 44. Quy trình sinh địa hóa và sinh quyểnBài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và năng suất sinh tháiBài 46. Thực hành: quản lí với sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênBài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái xanh học


Chi Tiết những Môn Học
Soạn Văn 6Soạn Văn 7Soạn Văn 8Soạn Văn 9Soạn Văn 10Soạn Văn 11Soạn Văn 12
Giải Toán 6Giải Toán 7Giải Toán 8Giải Toán 9Giải Toán 10Giải Toán 11Giải Toán 12
Giải bài xích tập thứ lý 6Giải bài bác tập trang bị lý 7Giải bài xích tập thiết bị lý 8Giải bài tập trang bị lý 9Giải bài bác tập trang bị lý 10Giải bài bác tập thứ lý 11Giải bài xích tập vật dụng lý 12