Tài liệu ôn thi Agribank: bài tập thanh toán giao dịch quốc tế tất cả đáp án, lời giải. Phầm mềm giải bài xích tập thanh toán giao dịch quốc tế, bài bác tập giao dịch thanh toán quốc tế chương 2, Giải bài xích tập thanh toán giao dịch quốc tế chương 2, bài xích tập giao dịch quốc tế chương 1 tất cả lời giải, khuyên bảo giải bài xích tập giao dịch quốc tế, những dạng bài xích tập thanh toán giao dịch quốc tế, Giải bài bác tập giao dịch quốc tế chương 3, bài tập giao dịch thanh toán quốc tế chương 4Nằm trong series các tài liệu ôn thi ngân hàng agribak mình tham khảo gửi tới các bạn
Bạn đang xem: Các dạng bài tập thanh toán quốc tế

1. Bài bác tập giao dịch thanh toán quốc tế số 1 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vậy khi quý khách J cài đặt 30.000 GBP bởi AUD. Số AUD khách hàng phải trả:

30.000 GBP x GBP/AUD(b) = 30.000 x 2.3032 = 69.096 AUD

Bài tập thanh toán quốc tế 1

Bài 1: doanh nghiệp A gồm khoản thu trị giá chỉ 1,000,000 USD trong thời gian 3 tháng tới, họ suy xét các p/án sau:– ko phòng ngừa, chào bán USD trên thị trường giao ngay lúc đến thời điểm thanh toán.– Tự chống ngừa khủng hoảng rủi ro ngoại hối bằng phương pháp mua đúng theo đồng quyền chọn cung cấp USD.Thông tin lúc này của thị phần như sau:– Tỷ giá cơ sở quyền chọn phân phối kỳ hạn 3 tháng: USD/EUR = 0.8515– giá thành quyền chọn: 1 USD = 0.005 EURY/c: Hảy hỗ trợ tư vấn cho công ty A trên biết tỷ giá bán giao tức thì sau 3 mon là:a, USD/EUR = 0.8450/0.8610b, USD/EUR = 0.8500/0.8550Bài làm:Ta gồm tỷ giá quyền chọn chào bán căn bản: 0.8515 – 0.005 = 0.8465a, Tỷ giá chỉ giao tức thì sau 3 tháng là : USD/EUR = 0.8450/0.8610– Nếu công ty bán USD trên thị phần giao ngay lúc đến thời điểm giao dịch thì sẽ cung cấp USD theo tỷ giá download USD của ngân hàng là:1 USD = 0.8450 EUR – Nếu doanh nghiệp tự phòng ngừa rủi ro khủng hoảng ngoại hối bằng cách mua hòa hợp đồng quyền chọn chào bán USD thì công ty sẽ sở hữu lời:1 USD = 0.8465 – 0.8450 = 0.0015 (EUR)

Vậy doanh nghiệp bán 1,000,000 USD sẽ sở hữu được lời là:1,000,000 * 0.0015 = 1,500 (EUR)=> doanh nghiệp nên lựa chọn phương pháp tự phòng ngừa khủng hoảng ngoại hối bằng phương pháp mua hợp đồng quyền chọn bán.b, Tỷ giá bán giao ngay lập tức sau 3 tháng là : USD/EUR = 0.8500/0.8550– Nếu công ty bán USD trên thị trường giao ngay khi tới thời điểm giao dịch thì sẽ phân phối USD theo tỷ giá mua USD của ngân hàng là: 1 USD = 0.8500 EUR > tỷ giá chỉ quyền chọn chào bán căn bản = 0.8465Ta có công ty bán 1 USD sẽ lời: 0.8500 – 0.8465 = 0.0035 (EUR)Vậy công ty bán 1,000,000 USD sẽ sở hữu lời là:1,000,000 * 0.0035 = 3,500 (EUR)– Nếu công ty tự phòng ngừa rủi ro khủng hoảng ngoại hối bằng phương pháp mua hòa hợp đồng quyền chọn cung cấp USD thì:Ta gồm tỷ giá cài USD của ngân hàng tại thời điểm giao dịch thanh toán = 0.8500 > tỷ giá bán quyền chọn bán căn phiên bản = 0.8465. => doanh nghiệp nên chắt lọc phương án chào bán USD trên thị trường giao ngay khi tới thời điểm thanh toán.

Bài tập giao dịch quốc tế số 2

Bài 2: công ty A có khoản thanh toán giao dịch trị giá chỉ 1,000,000 USD trong thời gian 3 mon tới, họ suy nghĩ các p/án chống ngừa rủi ro khủng hoảng sau:– không phòng ngừa, cài đặt USD trên thị phần giao ngay lúc tới thời điểm thanh toán.– Tự chống ngừa rủi ro ngoại hối bằng cách mua vừa lòng đồng quyền chọn thiết lập USD. Tin tức hiện tại của thị trường như sau:– Tỷ giá cơ sở quyền chọn thiết lập kỳ hạn 3 tháng: USD/EUR = 0.8555– phí tổn quyền chọn: 1 USD = 0.005 EURY/c: Hảy tư vấn cho doanh nghiệp A trên biết tỷ giá giao ngay lập tức sau 3 tháng là:a, USD/EUR = 0.8450/0.8610b, USD/EUR = 0.8500/0.8550Bài làm:Ta có tỷ giá quyền chọn thiết lập căn bản: 0.8555 + 0.005 = 0.8605a, Tỷ giá giao ngay sau 3 tháng là : USD/EUR = 0.8450/0.8610– Nếu doanh nghiệp mua USD trên thị trường giao ngay khi đến thời điểm giao dịch thì sẽ cài USD theo tỷ giá thành USD của bank là:1 USD = 0.8610 EUR > tỷ giá chỉ quyền chọn thiết lập căn bản = 0.8605– Nếu doanh nghiệp tự phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng phương pháp mua hợp đồng quyền chọn download USD thì công ty sẽ có lời:1 USD = 0.8610 – 0.8605 = 0.0005 (EUR) Vậy doanh nghiệp mua 1,000,000 USD sẽ sở hữu được lời là:1,000,000 * 0.0005 = 500 (EUR) => công ty nên lựa chọn giải pháp tự phòng ngừa rủi ro khủng hoảng ngoại hối bằng cách mua hợp đồng quyền lựa chọn mua.

b, Tỷ giá bán giao ngay sau 3 mon là : USD/EUR = 0.8500/0.8550– Nếu công ty mua USD trên thị phần giao ngay lúc đến thời điểm giao dịch thì sẽ sở hữu USD theo tỷ giá bán USD của bank là:1 USD = 0.8550 EUR Ta có doanh nghiệp mua 1 USD đã lời: 0.8605 – 0.8550 = 0.0055 (EUR)Vậy công ty mua 1,000,000 USD sẽ sở hữu lời là:1,000,000 * 0.0055 = 5,500 (EUR)– Nếu doanh nghiệp tự phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng phương pháp mua phù hợp đồng quyền chọn phân phối USD thì:Ta bao gồm tỷ giá cả USD của ngân hàng tại thời điểm thanh toán giao dịch = 0.8550 => doanh nghiệp nên lựa chọn phương án mua USD trên thị trường giao ngay lúc đến thời điểm thanh toán

Bài tập giao dịch thanh toán quốc tế số 3

Bài 3: đưa sử không có chi phí giao dịch, xét xem rất có thể thực hiện nghiệp vụ acbit phụ thuộc bảng yết giá tiếp sau đây hay không? Trên thị phần có các thông tin sau:Tại Newyork: GBP/USD = 1.8990/1.90015Tại Toronto: USD/CAD = 1.5020/1.5040Tại London: GBP/CAD = 2.8470/2.8490Y/c: tế bào tả rõ ràng giao dịch ra mắt nếu có thể kinh doanh chênh doanh thu trong những trường hợp:a, kinh doanh 1 triệu GBP?b, sale 1 triệu CAD?

Bài làm:a, marketing 1 triệu GBP:– Tại thị phần Newyork buôn bán GBP tải USD theo tỷ giá download GBP của ngân hàng: 1 GBP = 1.8990 USD 1,000,000 GBP = x USD => x = 1,000,000 * 1.8990 = 1,899,000 USD– Tại thị trường Toronto bán USD sở hữu CAD theo tỷ giá tải USD của ngân hàng: 1 USD = 1.5020 CAD 1,899,000 USD = x CAD => x = 1,899,000 * 1.5020 = 2,852,298 CAD– Tại thị phần London chào bán CAD mua GBP theo tỷ giá: BID n(CAD/GBP) = 8490.21= 0.3510Ta có: 1 CAD = 0.3510 GBP 2,852,298 CAD = x GBP=> x = 2,852,298 * 0.3510 = 1,001,156 GBP=> lợi nhuận thu được khi sale nghiệp vụ ácbit qua các thị trường trên là: 1,001,156 – 1,000,000 = 1,156 (GBP)

b, sale 1 triệu CAD:

– Tại thị phần London phân phối CAD download GBP theo tỷ giá sở hữu CAD của ngân hàng:BID n ( CAD/GBP) = 8490.21= 0.3510Ta có: 1 CAD = 0.3510 GBP 1,000,000 CAD = x GBP => x = 1,000,000 * 0.3510 = 351,000 GBP– Tại thị trường Newyork phân phối GBP download USD theo tỷ giá cài GBP của ngân hàng: 1 GBP = 1.8990 USD 351,000 GBP = x USD => x = 351,000 * 1.8990 = 666,549 USD– Tại thị phần Toronto chào bán USD download CAD theo tỷ giá thiết lập USD của ngân hàng:1 USD = 1.5020 CAD 666,549 USD = x CAD => x = 666,549 * 1.5020 = 1,001,156 CAD=> roi thu được khi sale nghiệp vụ ácbit qua các thị trường trên là: 1,001,156 – 1,000,000 = 1,156 (CAD)

Bài tập giao dịch quốc tế số 4

Bài 4: Vào 90 ngày sau công ty A sẽ đuc rút 300,000 GBP từ hàng xk dẫu vậy đồng thời lạiphải thanh toán những khoản sau:– Trả tiền mặt hàng nhập khẩu: 100,000 CHF– Ứng trước tiền cho người bán: 150,000 EUR– Số GBP sót lại công ty cần sử dụng 80% để sở hữ USD, còn sót lại chuyển thanh lịch VND.Cho biết: Trên thị phần có những thông tin về tỷ giá giao ngay lập tức như sau:GBP/CHF = 1.3299/1.4491GBP/USD = 1.5387/1.6526GBP/EUR = 1.0965/1.1973GBP/VND = 32,057.20/34,423.03Lãi suất thị trường: (%/năm)EUR: 5.0 – 5.5CHF: 6.0 – 6.5USD: 5.0 – 6.0VND: 7.0 – 9.0GBP: 4.5 – 5.5Y/c: 1, Tính các tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của:GBP/CHF; GBP/USD; GBP/EUR; GBP/VND2, Tính số USD cùng VND công ty nhận được vào 90 ngày sau?Bài làm:1, a, Tính những tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày của GBP/CHF:Ta có:BID n= 1.3299 + 1.3299 * 90 * 60%5.5%0.6 − = 1.3316 ASKn= 1.4491 + 1.4491 * 90 * 360%5.4%5.6 −= 1.4563=> tỷ giá chỉ kỳ hạn 90 ngày của GBP/CHF = 1.3316/1.4563b, Tính những tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày của GBP/USD:Ta có:BIDn= 1.5387 + 1.5387 * 90 * 360%5.5%0.5 − = 1.5368 ASKn= 1.6526 + 1.6526 * 90 * 360%5.4%0.6 −= 1.6588 => tỷ giá chỉ kỳ hạn 90 ngày của GBP/USD = 1.5368/1.6588c, Tính các tỷ giá chỉ kỳ hạn 90 ngày của GBP/EUR:Ta có:BIDn= 1.0965 + 1.0965 * 90 * 360%5.5%0.5 −= 1.0951 ASKn= 1.1973 + 1.1973 * 90 * 3605.45.5 −= 1.2003=> tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày của GBP/EUR = 1.0951/1.2003

d, Tính các tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày của GBP/VND:Ta có:BIDn= 32,057.20 + 32,057.20 * 90 * 360 %5.5%0.7 − = 32,177.41ASKn= 34,423.03 + 34,423.03 * 90 * 3605.40.9 −= 34,810.29=> tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của GBP/VND = 32,177.41/34,810.292, – công ty trả tiền mặt hàng nhập khẩu: 100,000 CHF.Ta tất cả tỷ giá kỳ hạn 90 ngày sau của GBP/CHF = 1.3316/1.4563Công ty buôn bán GBP cài đặt CHF theo tỷ giá download GBP của ngân hàng:1 GBP = 1.3316 CHF x GBP = 100,000 CHF => x = 1.3316000,100 = 75,098 (GBP)=> doanh nghiệp bán 75,098 GBP để sở hữ 100,000 CHF thanh toán tiền mặt hàng nhập khẩu.

Xem thêm: 5 Cửa Hàng Bán Dụng Cụ Làm Bánh, Top Địa Điểm Bán Dụng Cụ Làm Bánh Tphcm

– Ứng trước chi phí hàng cho tất cả những người bán: 150,000 EUR.Ta có tỷ giá bán kỳ hạn 90 ngày tiếp theo của GBP/EUR = 1.0951/1.2003Công ty buôn bán GBP mua EUR theo tỷ giá tải GBP của ngân hàng:1 GBP = 1.0951 EUR x GBP = 150,000 EUR => x = 1.0951000,150= 136,974 (GBP)=> doanh nghiệp bán 136,974 GBP để mua 150,000 EUR ứng trước chi phí hàng cho những người bán Số GBP còn sót lại là: 300,000 – 75,098 – 136,974 = 87,928 (GBP)

– Số GBP còn lại dùng làm mua USD là: 87,928 * 80% = 70,342 (GBP). Ta có, doanh nghiệp bán GBP để mua USD theo tỷ giá download GBP của ngân hàng: 1GBP = 1.5368 USD 70,342 GBP = x USD=> x = 70,342 * 1.5368 = 108,101 (USD)=> doanh nghiệp bán 70,342 GBP để mua 108,101 USD– Số GBP còn lại dùng làm mua VND là: 87,928 – 70,342 = 17,586 (GBP)Ta có, công ty bán GBP để sở hữ VND theo tỷ giá sở hữu GBP của ngân hàng:1 GBP = 32,177.41 VND 17,586 GBP = x VND=> x = 17,586 * 32,177.41 = 565,871,932 (VND)=> doanh nghiệp bán 17,586 GBP để mua 565,871,932 VND

Bài tập giao dịch thanh toán quốc tế số 5

Bài 5: Để thỏa mãn nhu cầu nhu mong vay nước ngoài tệ của một khách hàng, VietcomBank đã cần sử dụng nội tệmua giao tức thì 150,000 EUR cùng đồng thời chào bán kỳ hạn 3 tháng số EUR nói bên trên vớiViettinBank.Hãy tính lợi nhuận (EUR với VND) nhận được của VietcomBank qua nghiệp vụ này?Biết rằng: USD/EUR = 0.7126/0.7245USD/VND = 20,830/20,834L EUR = 5.0 – 5.5L VND = 7.0 – 9.0Bài làm:Ta có tỷ giá chỉ EUR/VND = 0.724520,830/0.712620,834= 28,750.86/29,236.60Ta có ngân hàng mua giao ngay lập tức 150,000 EUR cùng với tỷ giá mua:1 EUR = 28,750.86 VNDNgân hàng giải ngân cho vay 150,000 EUR được số tiền lãi là:150,000 * 3 * 12%5.5= 2,062.5 (EUR)Ngân hàng phân phối kỳ hạn EUR kỳ hạn 3 tháng với tỷ giá thành là:ASKn = 29,236.60 + 29,236.60 * 3 * 12%5%9 −= 29,528.97Số lãi mà ngân hàng thu được khi phân phối kỳ hạn là:` 150,000 * (29,528.97 – 28,750.86) = 116,716,500 (VND)=> lợi nhuận thu được của VietcamBank qua nhiệm vụ này là: 2,062.5 EUR và116,716,500 VND