Các Dạng Bài Tập Amino Axit

Ví dụ 3: pH của dung dịch cùng nồng độ mol của 3 hóa học H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3(CH2)3NH2 tăng theo chơ vơ tự nào tiếp sau đây ?

A.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập amino axit

CH3(CH2)3NH2 2NCH2COOH 3CH2COOH.

B. CH3CH2COOH 2NCH2COOH 3(CH2)3NH2.

C. H2NCH2COOH 3CH2COOH 3(CH2)3NH2.

D. H2NCH2COOH 3(CH2)3NH2 3CH2COOH.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

CH3CH2COOH có môi trường xung quanh axit

NH2CH2COOH có môi trường thiên nhiên trung tính

CH3(CH2)3NH2 có môi trường thiên nhiên bazo

=> Vậy pH của 3 chất trên được sắp đến sếp như sau:

CH3CH2COOH 2NCH2COOH 3(CH2)3NH2.

Đáp án B.

Ví dụ 4: : Cho các dãy gửi hóa : Glyxin (xrightarrow+NaOH)X1 (xrightarrow+,,HCl,,dddoto) X2. Vậy X2 là :

A. H2NCH2COOH.

B. H2NCH2COONa.

 C. ClH3NCH2COOH.

D. ClH3NCH2COONa

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có phương trình bội phản ứng:

H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

H2NCH2COONa + 2HCl → ClH3NCH2COOH + NaCl

Đáp án C

Dạng 2: bài toán về tính lưỡng tính của amino axit

* Một số lưu ý cần nhớ:

- Amino axit bao gồm chứa cả -COOH mang tính axit với –NH2 mang tính chất bazo yêu cầu amino axit có tính lưỡng tính


* nếu như amino axit chức năng với axit

m muối bột = m Amino axit + m Axit

* giả dụ amino axit công dụng với dung dịch kiềm:

m muối = m Amino axit + m hỗn hợp kiềm – m H2O

* một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Cho các thành phần hỗn hợp 2 aminoaxit no cất 1 chức axit và 1 chức amino tính năng với 110 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp X. Để công dụng hết với các chất vào X, nên dùng 140 ml hỗn hợp KOH 3M. Tổng số mol 2 aminoaxit là :

A. 0,1. 

B. 0,2. 

C. 0,3. 

D. 0.4.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Kiểu Tóc Ép Cụp Đuôi Đẹp Cho Phái Nữ Hot Nhất, Top 8 Kiểu Tóc Ngắn Uốn Cụp Đẹp Nhất Hiện Nay

Hướng dẫn giải chi tiết:

2 amin trên tất cả dạng NH2-R-COOH

Ta gồm sơ đồ quá trình phản ứng như sau:

*

n HCl = 0,1 * 2 = 0,22 mol

n KOH = 0,14 * 3 = 0,42 mol

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn yếu tắc Clo

=> n HCl = nKCl = 0,22 (mol)

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn thành phần K

=> n KOH = n KCl + n NH2-R-COOK

=> n NH2-R-COOK = 0,42 – 0,22 = 0,2 (mol) 

=> n Amino axit = n NH2-R-COOK = 0,2 (mol)


Đáp án B.

Ví dụ 2: Hợp hóa học X là 1 a-amino axit. Mang lại 0,01 mol X công dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, tiếp đến đem cô cạn dung dịch thu được 1,835 gam muối. Phân tử khối của X là :

A. 174.

B. 147.

C. 197.

D. 187.

Hướng dẫn giải chi tiết:

n HCl = 0,08 * 0,125 = 0,01 (mol)

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn khối lượng ta có:

m X + m HCl = m Muối

=> m X = 1,835 – 0,01 * 36,5 = 1,47 (gam)

Khối lượng mol của X là:

1,47 : 0,01 = 147 (gam/mol)

Đáp án B.

Dạng 3: làm phản ứng đốt cháy amino axit

* Một lấy một ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Khi đốt cháy trọn vẹn một amino axit X là đồng đẳng của axit aminoaxetic, thu được . Công thức cấu trúc thu gọn rất có thể có của X là :

A. CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2CH2COOH.

B. H2N3COOH, CH3CH(NH2)CH2COOH.

C. H2N4COOH, H2NCH(NH2)2COOH.

D. kết quả khác.

Hướng dẫn giải chi tiết:

X là đồng đẳng của axit amino axetic


=> X là amino axit no, đối kháng chức mạch hở

CTPT của X tất cả dạng: CnH2n+1NO2

Ta gồm phương trình đốt cháy:

CnH2n+1NO2 + O2 → n CO2 + (2n+1)/2 H2O + N2

Vì tỉ lệ về thể tích cũng đó là tỉ lệ về số mol

=> V CO2 / V H2O = n : (frac2n + 12)= 6 : 7

=> n = 3

=> CTPT của X là: C3H7NO2

CTCT của X rất có thể có là: CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2CH2COOH.

Đáp án A

Ví dụ 2: : Đốt cháy 8,7 gam amino axit X thì chiếm được 0,3 mol CO2 ; 0,25 mol H2O cùng 0,05 mol N2 (đktc). CTPT của X là :