Bộ chuyển máy khoan thành máy cắt

80.000₫ 60.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":""},"variation_id":34589,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":30000,"display_regular_price":30000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Lu00e1 chu1eafn bu1ea3o vu1ec7 V2","attribute_chon-kich-thuoc":"","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"30.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34590,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":60000,"display_regular_price":80000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 u0111u1ea7y u0111u1ee7 (cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 10mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"80.000₫ 60.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34592,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":35000,"display_regular_price":50000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 cu01a1 bu1ea3n (khu00f4ng cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 10mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"50.000₫ 35.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"","variation_id":34593,"variation_is_visible":true,"variation_is_active":true,"is_purchasable":true,"display_price":35000,"display_regular_price":50000,"attributes":"attribute_chon-loai":"Bu1ed9 cu01a1 bu1ea3n (khu00f4ng cu00f3 lu00e1 chu1eafn)","attribute_chon-kich-thuoc":"Tru1ee5c u0111u01b0u1eddng ku00ednh 6mm","image_src":"","image_link":"","image_title":"","image_alt":"","image_srcset":"","image_sizes":"","price_html":"50.000₫ 35.000₫","availability_html":"","sku":"","weight":" kg","dimensions":"","min_qty":1,"max_qty":null,"backorders_allowed":false,"is_in_stock":true,"is_downloadable":false,"is_virtual":false,"is_sold_individually":"no","variation_description":"">">
Chọn loại:Chọn một tùy chọnBộ cơ bản (không có lá chắn)Bộ khá đầy đủ (có lá chắn)Lá chắn đảm bảo an toàn V2
Chọn kích thước:Chọn một tùy chọnTrục 2 lần bán kính 6mmTrục 2 lần bán kính 10mmClear

Bộ phụ kiện dùng làm lắp vào thiết bị khoan tay, biến đổi máy khoan thành vật dụng cắt, đồ vật cưa

Bộ cơ bản (không bao hàm lá chắn bảo vệ)

*
*

*

*

Bộ không hề thiếu (đã bao hàm lá chắn bảo vệ)

*

*

*

CÓ 2 LOẠI: Trục kẹp đầu khoan 2 lần bán kính 10mm và 6mm

(Cả 2 các loại trục đầu ren nhằm lắp lưỡi cắt, lưỡi cưa đều sở hữu đường kính là 9mm)

*

*


Chọn loại:

Bộ cơ bạn dạng (không bao gồm lá chắn), Bộ rất đầy đủ (có lá chắn), Lá chắn bảo đảm V2