Thái Dương Năng tổ quốc GOLD 160L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời tổ quốc 160L Gold..

Bạn đang xem: Bình nước năng lượng mặt trời

-34%9.800.000 đ 6.460.000 đ


*

Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 160 Lít Classic 58-15

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 160LK..

-19%8.999.000 đ 7.290.000 đ


*

Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1818 25 TNSS 190L

Thông tin máy nước nóng tích điện mặt trời Ariston 190 lítM&atild..

-21%11.490.000 đ 9.070.000 đ


*

Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 180 Lít Classic 58-18

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 180LK..

-19%9.999.000 đ 8.130.000 đ


*

Bình Nước rét Thái Dương Năng giang sơn ECO 200L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang sơn 200L Eco..

-35%11.200.000 đ 7.240.000 đ


*

Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 160L 58 - 16 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 160L dò..

-16%8.950.000 đ 7.510.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 150L-70 Classic

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 150LK..

-19%9.199.000 đ 7.470.000 đ


Thái Dương Năng đất nước ECO 120L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà 120L Eco..

-32%6.700.000 đ 4.550.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1820 25 TNSS 210L

Thông tin trang bị nước nóng tích điện mặt trời Ariston 210 lítM&atild..

-26%13.390.000 đ 9.940.000 đ


Thái Dương Năng sơn Hà GOLD 180L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời giang sơn 180L Gold..

-34%10.900.000 đ 7.180.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ariston Eco 2 1815 25 TNSS 160L

Thông tin thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 160 lítM&atild..

-24%10.390.000 đ 7.880.000 đ


Thái Dương Năng tổ quốc GOLD 140L-58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang sơn 140L Gold..

-33%8.600.000 đ 5.750.000 đ


Máy Nước rét Thái Dương Năng tổ quốc ECO 180L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời giang san 180L Eco..

-35%9.200.000 đ 5.950.000 đ


Thái Dương Năng tổ quốc ECO 140L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời tổ quốc 140L Eco..

-34%7.400.000 đ 4.860.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 200L 58 - trăng tròn I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 200L dò..

-17%11.020.000 đ 9.160.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 130 Lít Classic 58-12

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 130LK..

-20%8.299.000 đ 6.650.000 đ


Thái Dương Năng sơn Hà GOLD 200L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời đất nước 200L Gold..

-37%13.200.000 đ 8.340.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecosun 200L

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Ferroli 200LLoại b&igr..

-29%13.600.000 đ 9.640.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời giang san TITAN Gold 200L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời tổ quốc 200L Titan..

-38%15.300.000 đ 9.440.000 đ


Thái Dương Năng đánh Hà ECO 160L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời tổ quốc 160L Eco..

-35%8.400.000 đ 5.430.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 180L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 160L Vigo..

-22%13.099.000 đ 10.230.000 đ


Máy Nước lạnh Thái Dương Năng đất nước TITAN Gold 180L-58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời giang san 180L Titan..

-39%14.300.000 đ 8.790.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 180L 58 - 18 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 180L dò..

-17%9.770.000 đ 8.120.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 250 Lít Classic 58-24

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 250LK..

-17%12.499.000 đ 10.380.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành Platium 220 Lít Tấm Phẳng

Thông tin thứ nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 220L Platium..

-15%22.150.000 đ 18.920.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 210 Lít Classic 70-14

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 210LK..

-17%11.909.000 đ 9.850.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1824 25 TNSS 250L

Thông tin thiết bị nước nóng tích điện mặt trời Ariston 250 lítM&atild..

-21%15.690.000 đ 12.420.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1828 25 TNSS 300L

Thông tin trang bị nước nóng tích điện mặt trời Ariston 300 lítM&atild..

-21%17.690.000 đ 14.040.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 300L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Vigo..

-21%18.999.000 đ 15.080.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 360L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 360L Vigo..

-20%24.599.000 đ 19.770.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 215L-58 VIGO SUS 316

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 215L Vigo..

-22%15.599.000 đ 12.230.000 đ


Thái Dương Năng đất nước TITAN Ống Dầu 180L Ø58

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng tích điện mặt trời đất nước 180L Titan ống ..

-37%14.900.000 đ 9.370.000 đ


Thái Dương Năng giang san TITAN Gold 320L Ø58

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời tổ quốc 320L Titan..

-39%22.400.000 đ 13.700.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1812 25 TNSS 132L

Thông tin thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 132 lítM&atild..

-30%9.590.000 đ 6.760.000 đ


Bình Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành 215 Lít Classic 58-21

Thông tin cơ bản máy nước nóng tích điện mặt trời Đại Thành 215LK..

-17%11.599.000 đ 9.570.000 đ


Thái Dương Năng giang san 300L-58 Gold

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời tổ quốc 300L Gold..

-37%18.200.000 đ 11.510.000 đ


Thái Dương Năng tô Hà GOLD 240L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà 240L Gold..

-37%15.000.000 đ 9.500.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Ferroli Ecosun 160L

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Ferroli 160LLoại b&..

-29%10.840.000 đ 7.680.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston Eco 2 1810 25 TNSS 116L

Thông tin đồ vật nước nóng tích điện mặt trời Ariston 116 lítM&atild..

-31%8.390.000 đ 5.780.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Toàn Mỹ 140L 58 - 14 I304

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn Mỹ 140LB&e..

-16%8.190.000 đ 6.870.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Ariston KAIROS 200L Tấm Phẳng

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston 200L tấm phẳng..

-29%41.770.000 đ 29.700.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 315L-70 VIGO SUS 316

Thông tin cơ phiên bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 315L Vigo..

-20%22.399.000 đ 17.930.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời tổ quốc ECO 280L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời giang sơn 280L Eco..

-37%16.000.000 đ 10.080.000 đ


Bình Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 240 Lít Classic 70-16

Thông tin cơ bản máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 240LK..

-17%13.500.000 đ 11.180.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Đại Thành Platium 300 Lít Tấm Phẳng

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300L Platium..

-14%26.450.000 đ 22.770.000 đ


Máy Nước rét Thái Dương Năng sơn hà ECO 240L-58

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời đất nước 240L Eco..

-36%13.000.000 đ 8.270.000 đ


Máy Nước Nóng năng lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 240L 58 - 24 I304

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ 240L dò..

-17%12.570.000 đ 10.450.000 đ


Máy Nước Nóng tích điện Mặt Trời Đại Thành 300 Lít Classic 58-28

Thông tin cơ bạn dạng máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành 300LK..

-17%13.799.000 đ 11.450.000 đ


Máy nước nóng tích điện mặt trời là gì?

Máy nước nóng tích điện mặt trời là 1 trong thiết bị được sử dụng nguồn tích điện từ ánh nắng mặt trời để làm nóng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Thứ nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động bởi một cỗ thu hút ánh nắng mặt trời và tiếp đến làm rét nước trong bình.

Cấu tạo nên và nguyên lý hoạt động của máy nước rét lạnh tích điện mặt trời

Bộ phận thu nhiệt: bên trên thị trường bây chừ có 3 loại Máy nước nóng tích điện mặt trời ống chân không, trang bị nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu, sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời các loại tấm phẳngBộ phận giữ lại nhiệt (hay có cách gọi khác là bình bảo ôn): Là thành phần lưu trữ nước nóng với nước lạnh. Đây là phần tử quyết định thời hạn lưu trữ được nước nóng dài hay ngắn cùng thường cũng là quyết định ngân sách sản phẩm.Chân máy: thành phần này để đỡ thành phần thu nhiệt với giữ sức nóng được vững chắc, thường sẽ sở hữu 2 loại chân mang lại mái bởi và mái nghiêngBộ phận cung ứng điện: thành phần này thường có không ít ở phía Bắc đang nấu nước khi không có tia nắng mặt trời không hẳn máy nào cũng có thể có và thường xuyên không đi kèm.Nguyên lý hoạt động: thành phần thu nhiệt có trọng trách thu nhiệt độ từ ánh nắng mặt trời làm nóng nước tiếp đến nước lạnh được tàng trữ ở bình bảo ôn.

Máy nước nóng tích điện mặt trời một số loại nào xuất sắc nhất?

Trên thị trường hiện tất cả 3 nhiều loại bình tích điện mặt trời chính, đó là máy nước nóng tích điện mặt trời chân không, bình năng lượng mặt trời ống dầu cùng nóng lạnh tích điện mặt trời tấm phẳng. Từng loại sẽ sở hữu được cấu tạo, nguyên lý chuyển động và phần lớn ưu nhược điểm đơn nhất khác nhau, vào đó:

Máy nước nóng năng lượng mặt trời cẳng chân không: cấu trúc và nguyên lý hoạt động gồm những ống thủy tinh chân không được thêm trực tiếp vào những lỗ thông hơi trên thân bồn tắm nóng. Ưu điểm lắp thêm có chi tiêu khá rẻ, giữ nhiệt lâu, an toàn khi sử dụng và thân mật và gần gũi với môi trường. Nguyên lý buổi giao lưu của máy cũng rất đơn giản. Nhược điểm hiệu quả sử dụng kém khi không có nắng, dễ dính bụi bẩn, rong rêu dẫn đến hiệu quả hoạt động của máy sẽ không còn được cao.Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu: cấu tạo và nguyên lý hoạt động gồm các ống dầu được thêm trực tiếp vào các lỗ thông khá trên thân bể nước nóng. Ưu điểm chúng ta cũng có thể sử dụng máy ngay cả khi không có nắng. Việc thực hiện ống dầu giúp khả năng hấp thụ sức nóng hiệu quả, thời hạn làm nóng cấp tốc hơn. Nhược điểm mức giá của dòng sản phẩm khá cao, hiện giờ một máy nước lạnh dạng ống dầu hay có ngân sách chi tiêu cao hơn lắp thêm nước rét dạng ống chân không khoảng 2-3 triệu đồng.Máy nước nóng tích điện mặt trời tấm phẳng: cấu tạo nguyên lý hoạt động gồm những tấm phẳng dung nạp nhiệt bên trên được đảm bảo an toàn bằng một tờ kính cường lực cao cấp và một hệ thống điều khiển quy trình bơm nước. Ưu điểm bạn có thể thoải mái lắp ráp nó ở bất kể vị trí làm sao trên mái nhà. Sản phẩm an toàn và thân mật với môi trường. Nhược điểm giá cả một trang bị nước nóng năng lượng mặt trời nhiều loại tấm phẳng hiện giờ rất cao.

Có nên mua máy nước rét bình năng lượng mặt trời không?

Giá điện hàng ngày một tăng khiến người tiêu dùng yêu say đắm hơn vấn đề sử dụng những nguồn năng lượng tự nhiên. Với ưu thế sử dụng nguồn tích điện tự nhiên đầy đủ và đa dạng chủng loại từ mặt trời chắc hẳn rằng sẽ đem lại công dụng lâu dài cho gia đình bạn và nhất là hoàn toàn gần gũi với môi trường. Bởi vì thế thứ nước nóng năng lượng mặt trời là một giải pháp tối ưu mà chúng ta nên lưu ý đến sử dụng.

Bình nước nóng năng lượng mặt trời thương hiệu nào tốt?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng vật dụng nước nóng tích điện mặt trời từ bao gồm hãng mang lại hàng giả, sản phẩm nhái mặt hàng kém quality nên metoprololfast.com đang liệt kê 10 hãng được người sử dụng lựa lựa chọn nhất:

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại ThànhMáy nước nóng năng lượng mặt trời sơn HàMáy nước nóng năng lượng mặt trời AristonMáy nước nóng tích điện mặt trời FerroliMáy nước nóng năng lượng mặt trời Toàn MỹMáy nước nóng tích điện mặt trời MegasunMáy nước nóng tích điện mặt trời Bình MinhMáy nước nóng năng lượng mặt trời MatsunoMáy nước nóng tích điện mặt trời OsakaMáy nước nóng tích điện mặt trời SunLife

Nhưng nhằm xếp mẫu nào rất tốt còn phụ thuộc vào chiếc nào, nhiều loại nào sinh hoạt từng hãng. Đại lý Tuấn Đức thì chọn ra 5 phổ cập nhất, uy tín nhất cùng thông dụng trên thị trường nhất từ sản phẩm tự 1 -> 5 nằm trong bảng thống kê sau.

Mua lắp thêm nước nóng tích điện mặt trời ở chỗ nào chính hãng giá rẻ?

metoprololfast.com Tuấn Đức hiện tại đang phân phối các thương hiệu nước lạnh lạnh tích điện mặt trời sau: sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành (phía bắc là đồ vật nước nóng tích điện mặt trời Tân Á), trang bị nước nóng năng lượng mặt trời đánh Hà, trang bị nước nóng tích điện mặt trời Toàn Mỹ, vật dụng nước nóng tích điện mặt trời Ariston (Ý), lắp thêm nước nóng tích điện mặt trời Ferroli (Ý). Cùng với 3 showroom bao gồm của metoprololfast.com tại TPHCM, hà nội và Bình Dương cung cấp khách hàng trên toàn Việt Nam ship hàng tận nơi, tại nhà.

Xem thêm: Đặt Vé Máy Bay Đi Osaka Giá Rẻ Đi Osaka (Kix), Giá Vé Máy Bay Đi Osaka Từ Việt Nam

Hiện ni trên thị trường rất nhiều thương hiệu bình nóng năng lượng mặt trời khác biệt và không ít thương hiệu nhái, giả các thương hiệu nổi tiếng, uy tín. Để phân biệt và download được sản phẩm chính hãng so với quý khách hàng cũng trở nên rất trở ngại vì sản phẩm này cũng khó minh bạch được. Nên quý khách phải lưu ý chọn đại lý phân phối của hãng, tránh mua đa số website giả hay nhái hãng đang dễ bị mua hàng nhái và khó bảo hành về sau.