Biểu Tượng Cấm Hút Thuốc

Đây là 1 trong những điếu thuốc được đốt và kim chỉ nan của nó biến hóa theo các nền tảng không giống nhau. Nó thường có nghĩa là thuốc lá, và cũng đều có thể có nghĩa là hút dung dịch lá, dung dịch lá, sương thuốc và đề xuất sa. Hình tượng cảm xúc liên quan: