Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục tiên tiến nhất giúp các bậc phụ huynh làm rõ hơn về cách đánh vần và cung cấp quá trình học tập chữ của bé. Lúc trẻ chuẩn bị bước chân vào lớp 1, với tâm lý vội kim cương nên các bậc bố mẹ thường dạy cho bé học trước tận nơi để bé xíu có thể theo kịp anh em khi cho lớp. Mặc dù nhiên, bí quyết đánh vần với đọc bảng chữ cái ngày này khác hoàn toàn ngày xưa, yêu cầu nhiều bậc bố mẹ gặp bồn chồn trong việc dậy con học chữ. Cũng chính vì vậy, sau đây chúng tôi sẽ share bảng âm vần lớp 1 chuẩn và mới nhất dưới đây, thuộc theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bảng âm vần lớp 1

Hãy thuộc metoprololfast.com mày mò bảng âm vần lớp 1 technology mới nhất dưới đây để dạy dỗ trẻ tiến công vần tác dụng nhé.


1. Cách phát âm chữ cái trong chương trình công nghệ Giáo dục

ChữPhát ÂmChữPhát ÂmChữPhát Âm
aaiiqcờ
ăákcờrrờ
âkhkhờttờ
bbờllờssờ
ccờmmờththờ
chchờnnờtrtrờ
ddờngngờuu
đđờnghngờ képưư
eenhnhờvvờ
êêooxxờ
ggờôôyi
ghgờ képơơiê(yê, ia, ya)ia
gigiờppờuô(ua)ua
hhờphphờươ(ưa)ưa

*

2. Bảng âm vần lớp 1 theo công tác CNGD

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, yRiêng các âm: gi; r; d phần đông đọc là “dờ” nhưng giải pháp phát âm không giống nhau.c; k; q hầu hết đọc là “cờ”
VầnCách đọcVầnCách đọc
gì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uôm
iê, yê, yađều đọc là iauôtuôt – ua – t – uôt
đọc là uauôcuôc – ua – c – uôc
ươđọc là ưauônguông – ua – ng – uông
iêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươi
yêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươn
iêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ương
yênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươm
iêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươc
iêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – phường – ươp
iêpiêp – ia – p – iêpoaioai – o- ai- oai
yêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oay
iêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oan
uôiuôi – ua – i – uôioănoăn – o – ăn uống – oăn
uônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oang
uyênuyên – u – yên – uyênoăngoăng – o – ăng – oăng
uychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanh
uynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oach
uyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oat
uyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oăt
uytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uân
oioi – o – i – oiuâtuât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá trọng tâm như cũ).

TiếngCách đọcGhi chú
Dờ – ơ – dơ
GiơGiờ – ơ – dơĐọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.
GiờGiơ – huyền – giờĐọc là “dờ” nhưng bao gồm tiếng gió.
Rờ – ô – rô
KinhCờ – inc – kinh
QuynhCờ – uynh – quynh
QuaCờ – oa – qua
QuêCờ – uê – quê
QuyếtCờ – uyêt – quyêtQuyêt – nhan sắc quyết
Bờ – a ba, bố – huyền – bà
Mướpưa – p – ươpmờ – ươp – mươpMươp – nhan sắc – mướp(Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải tấn công vần từ bỏ ưa – phường – ươp)
Bướmưa – m – ươmbờ – ươm – bươmBươm – sắc – bướm
Bướngbờ – ương – bươngBương – dung nhan – bướng
KhoaiKhờ – oai vệ – khoai
KhoáiKhờ – oai vệ – khoaiKhoai – sắc đẹp – khoái
ThuốcUa – cờ- uốcthờ – uôc – thuôcThuôc – sắc – thuốc
MườiƯa – i – ươi-mờ – ươi – mươiMươi – huyền – mười
BuồmUa – mờ – uôm – bờ – uôm – buômBuôm – huyền – buồm.
BuộcUa – cờ – uôcbờ – uôc – buôcBuôc – nặng – buộc
SuốtUa – tờ – uôt – suôtSuôt – sắc đẹp – suốt
QuầnU – ân – uân cờ – uân – quânQuân – huyền – quần.
TiệcIa – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêcTiêc – nặng trĩu – tiệc.
ThiệpIa – pờ – iêp bái – iêp – thiêpThiêp – nặng nề – thiệp
BuồnUa – nờ – uôn – buônBuôn – huyền – buồn.
BưởiƯa – i – ươi – bươiBươi – hỏi – bưởi.
ChuốiUa – i – uôi – chuôiChuôi – nhan sắc – chuối.
ChiềngIa – ngờ – iêng – chiêngChiêng – huyền – chiềng.
GiềngIa – ngờ – iêng – giêngGiêng – huyền – giềngĐọc gi là “dờ” nhưng gồm tiếng gió
HuấnU – ân – uân – huânHuân – nhan sắc – huấn.
Quắto – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.Quăt – nhan sắc – quắt
Huỳnhu – ynh – uynh – huynhhuynh – huyền – huỳnh
XoắnO – ăn – oăn – xoănXoăn – dung nhan – xoắn
ThuyềnU – lặng – uyên – thuyênThuyên – huyền – thuyền.
QuăngO – nạp năng lượng – oăng – cờ – oăng – quăng.
Chiếpia – phường – iêp – chiêpChiêm – sắc đẹp – chiếp
Huỵchu – ych – uych – huychhuych – nặng – huỵch.

Xem thêm: Black Card Của G Dragon Là Gì, Những Người Nổi Tiếng Sở Hữu Black Card Hiện Nay

Xiếcia – c – iêc – xiêcxiêc – sắc đẹp – xiếc

Sau khi theo dõi bảng âm vần tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục bên trên đây, chắc rằng các bậc phụ huynh đã hiểu hơn về kiểu cách đánh vần bảng chữ cái ra làm sao và có cách dạy trẻ hiệu quả, giúp bé học chữ nhanh chóng hơn. Mong rằng chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được phần nào cho mọi tín đồ và hãy thường xuyên xuyên truy vấn metoprololfast.com để cập nhật thêm nhiều tứ liệu giáo dục hữu dụng nhé.

metoprololfast.com là mạng xã hội thông tin kỹ năng về các nghành nghề như: có tác dụng đẹp, sức khoẻ, thời trang, công nghệ... Do cộng đồng metoprololfast.com tham gia đóng góp và phát triển. Sitemap | Mail: dhp888888