BÀI TẬP BẢO TOÀN E

Câu 1: Nung m gam bột sắt trong ôxi nhận được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy hết tất cả hổn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 0,56 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m gam là:

A. 2,62. B. 2,32 . C. 2,22. D. 2,52.

Bạn đang xem: Bài tập bảo toàn e

*

Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ thành phần mol 1:1) bởi HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí X có NO với NO2 (đktc) và dung dịch Y ( chỉ đựng 2 muối cùng axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Quý giá V lít là:

A. 2,24 B. 3,36. C. 4,48. D. 5.60.

*

Câu 3: mang lại m gam Al tan trọn vẹn dung dịch HNO3 lạnh dư thu được 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A gồm: N2, NO, N2O bao gồm tỉ lệ về số mol khớp ứng là 2:1:2. Quý giá m gam là:

A. 35,1. B. 18,9. C. 27,9. D. 26,1.

Xem thêm: Vừa Học Tiếng Trung Vừa Kiếm Tiền Bằng Cách Làm Sub Phim Kiếm Tiền

Câu 4: Để m gam bột sắt quanh đó không khí 1 thời gian thu được 11,8 gam lếu láo hợp các chất rắn FeO,Fe2O3 , Fe, Fe3O4 . Hoà tan trọn vẹn hỗnhợp đó bởi dung dịch HNO3 loãng chiếm được 2,24 lít khí NO tuyệt nhất (đktc). Quý giá m gam là:

A. 9,52 gam. B. 9,94 gam. C. 8,96 gam. D. 8,12 gam.

Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 43,2 gam kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng dư, toàn bộ khí NO thu được lấy ôxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để gửi hết thành hỗn hợp HNO3 . V lít khí O2 đktc thâm nhập vào quá trình trên là:

A. 15,12 lít. B. 7,56 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lít.

Bài tập từ áp dụng

Bài 1:Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 làm phản ứng đầy đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) có N2 cùng NO2 tất cả tỉ khối hơi so với He bằng 9,25. độ đậm đặc mol của HNO3 trong dung dịch đầu là:

A. 0,28 M B. 1,4 MC. 1,7 M D. 1,2 M

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 1,08 gam Al bởi dung dịch HNO3 dư, sản phẩm ứng chiếm được 0,336 lít khí X (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc). Côngthức phân tử của X là

A. NO B. N2O C. NO2 D.N2

Bài 3: Hòa tan trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bởi axit HNO3 , thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO cùng NO2 ) với dung dịch Y (chỉ cất hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Quý hiếm của V là

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít.C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

Bài 4: Nung 1,92 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe cùng S vào bình kín đáo không tất cả không khí, sau một thời hạn được chất rắn Y. Hòa hợp hết Y trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được dung dịch Z và V lít khí bay ra(đktc). Mang đến Z tác dụng với hỗn hợp BaCl2 được 5,825 gam kết tủa. Quý hiếm của V là:

A. 3,136 lít. B. 4,704 lít.C. 1,568 lít. D. 1,344 lít

Bài 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn vừa lòng 7,32 gam bao gồm 5,4 gam Ag và còn sót lại là Cu và dung dịch HNO3 thu đựơc hỗn hợp khí X tất cả NO và NO2 có xác suất số mol tương xứng là 2:3. Thể tích tất cả hổn hợp khí X sinh hoạt đktc là: